https://www.stil.dk/
BurgerClose
© Charlotte Rørbøl
© Charlotte Rørbøl

Charlotte Rørbøl (ambassadør)

Stilling: Pædagogisk leder for udskolingen
E-mail: roerboel@etwinning.dk

Jeg er i august 2021 startet som pædagogisk leder for udskolingen på Baltorpskolen i Ballerup Kommune.

Uddannet folkeskolelærer og cand.mag. og diplomuddannelse i ledelse. Linjefag i dansk, tysk, historie og geografi og fungerer som didaktisk vejviser.

Jeg er meget optaget af at arbejde med globalt udsyn og medborgerskab.

På min tidligere skole Langelinieskolen i København var jeg i årene 2015-21 koordinator for strategiske skolepartnerskaber under Erasmus+ og har selvfølgelig brugt eTwinning meget i den forbindelse. Langelinieskolen er en Rettighedsskole, som arbejder meget med FN’s børnekonvention og verdensmål, og i den forbindelse har eTwinning været fantastisk til at åbne klasserummet op mod verden.

Jeg underviste i udskolingen, og eTwinning skaber autentiske kommunikationssituationer, som virker meget motiverende på eleverne. Vores internationale arbejde har bidraget til at skabe fælles refleksion over vores egen praksis og derved styrket sammenhængskraften.

Så det hele er blevet meget sjovere!

Tags

HashtagAmbassadørerHashtagGrundskolen

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/charlotte-roerboel-ambassadoer/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-395" role="img"><desc id="desc-395">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/charlotte-roerboel-ambassadoer/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3568" role="img"><desc id="desc-3568">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/charlotte-roerboel-ambassadoer/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8105" role="img"><desc id="desc-8105">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/charlotte-roerboel-ambassadoer/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6655" role="img"><desc id="desc-6655">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close