eTwinning
eTwinningeTwinning
The World's Largest Lesson - UN Sustainable Development Goals
© eTwinning DK
The World's Largest Lesson - UN Sustainable Development Goals
© Charlotte Rørbøl, eTwinning DK

The World's Largest Lesson - UN Sustainable Development Goals

07-06-2021

Projektet "The World's Largest Lesson - UN Sustainable Development Goals" har modtaget dansk og europæisk kvalitetsmærke i 2020 og senere også prisen 'Bedst i eTwinning DK 2020'. Nu med videopræsentation.

Af Kristine Klang, studentermedhjælper, STIL

Vi spurgte lærer Charlotte Rørbøl fra Langelinieskolen i København, som har været igangsætter og tovholder i dette forløb: ”Hvad har jeres projekt betydet for jeres elever?” Charlotte svarede:

”Vi er UNICEF Rettighedsskole, og med dette projekt har eleverne på Langelinieskolen oplevet, at deres arbejde for børns rettigheder er vigtigt, og at de kan arbejde sammen med børn i andre lande om verdensmålene. Også under skolenedlukningerne.”

FNs Konvention for Barnets Rettigheder og Verdensmål bliver i stadig større grad et område, som eTwinning-projekter arbejder med. The World's Largest Lesson - UN Sustainable Development Goals er et eTwinning-projekt, der i den grad har formået at stille skarpt på disse to forpligtelser. Grundlæggeren af projektet og eTwinning ambassadør, Charlotte Rørbøl fra Langelineskolen har gennem projektet samarbejdet med 70 lærere fra mere end 30 forskellige lande – et projekt, der har skabt forståelse og værdi for alle lærernes elever, og som har gjort, at eTwinning-projektet har modtaget et kvalitetsmærke.

Projektet er baseret på materialet leveret at Unicef, som kan findes på hjemmesiden worldslargestlesson.globalgoals.org. Gennem projektet har partnerne kunne dele de måder, som de hver især arbejder med verdensmålene på i deres klasser. Gennem projektet har eleverne opnået viden og forståelse for FNs Konvention for Barnets Rettigheder og Verdensmål, de har lært om sammenhængen mellem de to og snakket om, hvordan en fremtid, hvor alle børn får respekteret deres rettigheder, og hvor alle verdensmålene er opnået, vil se ud.

I projektet har eleverne udarbejdet syv samarbejdsmagasiner, som beskriver, hvordan de i de forskellige lande har arbejdet med verdensmålene i løbet af projektperioden. Det første magasin blev publiceret i november 2019 og det sidste i maj 2020. Eleverne har også arbejdet med andre aktiviteter, hvor de fx har lavet plakater, film, sange, tegninger osv. På den internationale børnedag: ”World’s children’s day” lavede alle elever kampagner og delte indhold fra disse på det fælles TwinSpace.

Bedst i eTwinning DK 2020
Projektet er et af de fire vinderprojekter ved årsskiftet 2020/21 med denne begrundelse:

Projektet fortjener at vinde "Bedst i eTwinning 2020", fordi partnerne har arbejdet med dette års tema ’Klimaundervisning og verdensmål’, har gjort brug af forskellige it-værktøjer, har lavet fælles produkter. Eleverne har haft mulighed for at snakke med hinanden ved onlinemøder, og lærerne har været aktive og videndelt på TwinSpace.

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/the-worlds-largest-lesson-un-sustainable-development-goals" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-5402" role="img"><desc id="desc-5402">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/the-worlds-largest-lesson-un-sustainable-development-goals" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3636" role="img"><desc id="desc-3636">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/the-worlds-largest-lesson-un-sustainable-development-goals" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8568" role="img"><desc id="desc-8568">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/the-worlds-largest-lesson-un-sustainable-development-goals" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-8317" role="img"><desc id="desc-8317">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning