Events afholdt i Danmark

Hvis du ønsker at deltage i et event, der finder sted i Danmark, afholdes rejseudgifterne af deltagerens egen skole/institution/kommune. eTwinning DK hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) står for hotel-, forplejning og konferenceudgifter.

Øvrige rammer og ansvarsfordeling svarer til det nedenfor beskrevne.

eTwinningDK sender deltagere ud i Europa

© eTwinning DK

Danske deltagere

eTwinning National Support Organisation (NSO) i Danmark varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og råder hvert år over et antal pladser til udvalgte eTwinning-seminarer, -workshops, kurser, -konferencer og andre fysiske såvel som virtuelle arrangementer rundt omkring i Europa.

I det følgende kaldes disse arrangementer under ét: eTwinning-events eller bare events.

Ansvarsfordeling

Ønsker man at deltage i et af eTwinnings events, melder man sig til her på hjemmesiden under eventet og afventer herefter tilmeldingsfristens udløb.

Det er eTwinningDK, der står for at udvælge deltagere ud fra de indkomne tilmeldinger. Hvis du overvejer at ansøge om at komme med på et af eTwinnings events, er det en god idé helt fra start at sikre dig grønt lys og opbakning fra din lokale leder. I ansøgningsskemaet bekræfter du nemlig, at din leder er indforstået med ansøgningen og med de rammer, der gælder for din deltagelse, hvis vi bevilger dig en plads.

Overordnet set dækker eTwinningDK udgifterne for deltagelse i vores events. Vi dækker rejseudgifter, forplejning under opholdet, ophold samt konferenceudgifter.

eTwinningDK dækker ikke vikarudgifter.

Deltageren og vedkommendes skole eller institution påtager sig ved at ansøge om deltagelse ansvar for den aftalte del af opgaverne og udgifterne.

Generelle rammer og ansvarsfordeling mellem eTwinning NSO i STUK og deltagerens skole/institution er beskrevet i de to næste afsnit, A og B. Der kan for den enkelte event være særlige vilkår, som i givet fald vil fremgå af opslag o.l.

A. STUK's ansvar

STUK har som dansk eTwinning NSO ansvar for følgende opgaver ifm. eTwinning-events – og dækker følgende udgifter:

 1. STUK udvælger på grundlag af modtagne interessetilkendegivelser/deltagertilmeldinger de endelige deltagere og indhenter nødvendige brugeroplysninger, (navn som i pas, email, mobil) m.v. til det enkelte event.
 2. STUK sørger for samlet tilmelding af de udvalgte deltagere.
 3. STUK dækker udgifterne ved deltagelse i eventet (hotel, konferencegebyr, forplejning under eventen).
 4. STUK dækker dokumenterede rejse-/flyudgifter for hver deltager inden for det aftalte rammebeløb, som STUK oplyser for den enkelte event. Beløbet ydes til deltagerens kommune/institution, på grundlag af elektronisk fremsendt regning.

B. Deltagerens egen skoles/institutions ansvar

Deltagerens egen skole/institution har ansvar for følgende opgaver og står selv for følgende nævnte udgifter/ressourceforbrug:

 1. Deltageren og deltagerens institution leverer de ønskede deltageroplysninger til eTwinning i STUK, herunder ansøgning med lokal leders accept samt direkte event-registrering, evt. workshopvalg.
 2. Institutionen afholder transportudgifter for deltageren til afrejselufthavn i Danmark og eventuelle lokale transferudgifter i ankomstlandet.
 3. Institutionen står for booking af flyrejse og betaler i første omgang denne.
 4. Institutionen har ansvar for, at deltageren er tjenstligt rejseforsikret.
 5. Institutionen fremsender senest 14 dage efter eventets gennemførelse elektronisk regning til STUK's EAN-nummer for udlandsrejse-/flyudgifter. Der sendes desuden dokumentation for den faktisk afholdte udgift til etwinning@stukuvm.dk. Hvis faktisk pris er højere end det udmeldte rammebeløb, afholdes merprisen af skolen/institutionen selv. STUK's EAN-nr. 5798000562288 og CVR-nr. 29634750. Der skal stå både "eTwinning" og deltagernavnet i fakturateksten.
 6. Deltageren og dennes institution skal aktivt medvirke til at få det optimale udbytte af deltagelsen i eventen.

  Det betyder bl.a., at deltageren medvirker i eventuelle aftalte aktiviteter før eventen (typisk mindre online-bidrag i et eTwinning-arbejdsrum ”TwinSpace”), under eventen i hele det tilrettelagte program og endelig efter eventen med evaluering og opfølgning. Fx gennemførelse af aftalte praksisforløb eller småprojekter.

 7. Deltageren medvirker i muligt omfang i eventuelt opfølgende formidling, fx som interview på etwinning.dk, på sociale medier eller ved selv at bidrage til artikler i fagblade e.l.

I tilfælde af misligholdelse af aftalen fra skolens/institutionens side: Fx ved sen ikke-sygdomsbegrundet afmelding o.l., manglende aktiv deltagelse eller andre forhold, der påfører STUK udgifter ved eventen, refunderer skolen/institutionen STUK sådanne udgifter på regning eller efter anden indgået aftale.

eTwinning
eTwinning