eTwinning
eTwinningeTwinning

Events afholdt i Danmark

Hvis eventen finder sted i Danmark, gælder informationerne nedenfor om flyrejser, rejseforsikring osv. selvsagt ikke.

Ved danske events, fx seminarer, afholdes rejseudgifterne af deltagerens egen skole/institution/kommune. eTwinning DK hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) står for hotel- og konferenceudgifterne.

Øvrige rammer og ansvarsfordeling svarer til det nedenfor beskrevne.

eTwinning DK sender deltagere ud i Europa

© eTwinning DK

Danske deltagere

eTwinning National Support Organisation (NSO) i Danmark varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som – efter aftale med eTwinning centralt og med øvrige landes NSO'er – råder over et antal pladser til udvalgte eTwinning-seminarer, -workshops, kurser, -konferencer og andre fysiske arrangementer rundt omkring i Europa.

I det følgende kaldes disse arrangementer under ét: eTwinning-events eller bare events.

Ansvarsfordeling

Overordnet set står STUK for udvælgelse af deltagere, logistik vedr. tilmelding og gennemførelse og dækker udgifter ved de udvalgte deltageres medvirken i eventen. Typisk hotel, konferencegebyr og forplejning samt dækker udlandsrejseudgifterne inden for et i forvejen aftalt rammebeløb.

Deltageren og vedkommendes skole eller institution påtager sig ved at ansøge om deltagelse ansvar for at medvirke aktivt til at optimere udbyttet af deltagelsen. Den lokale leder skal på forhånd have accepteret, at der ansøges, og at den aftalte del af opgaverne og udgifterne påhviler skolen/institutionen/kommunen.

Generelle rammer og ansvarsfordeling mellem eTwinning NSO i STUK og deltagerens skole/institution er beskrevet i de to næste afsnit, A og B. Der kan for den enkelte event være særlige vilkår, som i givet fald vil fremgå af opslag o.l.

A. STUK's ansvar

STUK har som dansk eTwinning NSO ansvar for følgende opgaver ifm. eTwinning-events – og dækker følgende udgifter:

 1. STUK udvælger på grundlag af modtagne interessetilkendegivelser/deltager-ansøgninger de endelige deltagere og indhenter nødvendige brugeroplysninger, (navn som i pas, email, mobil) m.v. til den enkelte event.
 2. STUK sørger for samlet tilmelding af de udvalgte deltagere.
 3. STUK dækker udgifterne ved deltagelse i eventen (hotel, konferencegebyr, forplejning under eventen). STUK afregner som regel direkte med arrangør.
 4. STUK dækker dokumenterede rejse-/flyudgifter for hver deltager inden for det aftalte rammebeløb, som STUK oplyser for den enkelte event. Beløbet ydes til deltagerens kommune/institution, på grundlag af elektronisk fremsendt regning.
 5. STUK deltager i nogle events selv med en eller flere NSS-repræsentant/er.

B. Deltagerens egen skoles/institutions ansvar

Deltagerens egen skole/institution har ansvar for følgende opgaver og står selv for følgende nævnte udgifter/ressourceforbrug:

 1. Deltageren og deltagerens institution leverer de ønskede deltageroplysninger til eTwinning i STUK, herunder ansøgning med lokal leders accept. Og senere også direkte event-registrering, evt. workshopvalg osv.
 2. Institutionen afholder transportudgifter for deltageren til afrejselufthavn i Danmark og eventuelle lokale transferudgifter i ankomstlandet.
 3. Institutionen står for booking af flyrejse og betaler i første omgang denne.
 4. Institutionen har ansvar for, at deltageren er tjenstligt rejseforsikret.
 5. Institutionen fremsender senest 14 dage efter eventens gennemførelse elektronisk regning til STUK's EAN-nummer for udlandsrejse-/flyudgifter. Der sendes desuden dokumentation for den faktisk afholdte udgift til etwinning@stukuvm.dk . Hvis faktisk pris er højere end det udmeldte rammebeløb, afholdes merprisen af skolen/institutionen selv. STUK's EAN-nr. 5798000562288 og CVR-nr. 29634750. Der skal stå både "eTwinning" og deltagernavnet i fakturateksten.
 6. Deltageren og dennes institution skal aktivt medvirke til at få det optimale udbytte af deltagelsen i eventen.
 7. Det betyder bl.a., at deltageren medvirker i eventuelle aftalte aktiviteter før eventen (typisk mindre online-bidrag i et eTwinning-arbejdsrum ”TwinSpace”), under eventen i hele det tilrettelagte program og endelig efter eventen med evaluering og opfølgning. Fx gennemførelse af aftalte praksisforløb eller småprojekter.
 8. Deltageren medvirker i muligt omfang i eventuelt opfølgende formidling, fx som interview på etwinning.dk, på sociale medier eller ved selv at bidrage til artikler i fagblade e.l.

 

 • Hvis du overvejer at ansøge om at komme med på en af eTwinnings events, er det en god idé helt fra start at sikre dig grønt lys og opbakning fra din lokale leder.
 • I ansøgningsskemaet bekræfter du således også, at din leder er indforstået med ansøgningen og med disse rammer, der gælder for din deltagelse, hvis vi bevilger dig en plads.
 • I tilfælde af misligholdelse af aftalen fra skolens/institutionens side: Fx ved sen ikke-sygdomsbegrundet afmelding o.l., manglende aktiv deltagelse eller andre forhold, der påfører STUK udgifter ved eventen, refunderer skolen/institutionen STUK sådanne udgifter på regning eller efter anden indgået aftale.
eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/events/naar-du-skal-rejse-med-etwinning" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9953" role="img"><desc id="desc-9953">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/events/naar-du-skal-rejse-med-etwinning" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-226" role="img"><desc id="desc-226">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/events/naar-du-skal-rejse-med-etwinning" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7987" role="img"><desc id="desc-7987">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/events/naar-du-skal-rejse-med-etwinning" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-2927" role="img"><desc id="desc-2927">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning