eTwinning
eTwinningeTwinning
Social Media as a Tool for Inclusion
© eTwinning DK
Social Media as a Tool for Inclusion
© eTwinning DK

Social Media as a Tool for Inclusion

24-11-2021

Projektet "Social Media as a Tool for Inclusion" har modtaget Det Nationale Kvalitetsmærke i 2020

Er det muligt at benytte sociale medier som et værktøj til inklusion? I eTwinning-projektet Social Media as a Tool for Inclusion har eTwinning-ambassadør Charlotte Rørbøl fra Langelinieskolen arbejdet sammen med lærere fra Finland, Estland og Spanien. I samarbejde med deres elever har de undersøgt sociale medier og hvilke værktøjer, der er med til at gøre deres færden på sociale medier sikker og sørge for inkluderende undervisning.

Social Media as a Tool for Inclusion er et mobilitetsprojekt, der har haft fokus på skabe en ægte forbindelse og et venskab mellem eleverne fra partnerlandene. Gennem projektet har eleverne lært hinanden at kende. De har delt informationer og erfaringer og forbedret deres IKT-kundkaber og kommunikationsfærdigheder. I løbet af projektet har eleverne også lært at diskutere forskellige emner og relatere dem til deres eget liv.

Forud for mobilitets rejserne har eleverne arbejdet med forskellige emner relateret til sociale medier. To danske elever har bl.a. arbejdet med rettigheder på sociale medier. I denne undersøgelse fandt de ud af, at både unge og gamle ikke kender til deres rettigheder på internettet. De undersøgte derfor, hvilke rettigheder der gør sig gældende på Instagram, Twitter, SnapChat og Tik Tok. Elevernes forskellige undersøgelser blev nedskrevet i en Padlet og delt på projekts TwinSpace hvorfra alle eleverne kunne læse om deres jævnaldrendes undersøgelser.

Dette projekt formår på én og samme tid at være kritiske, undersøgende og positive overfor sociale medier og de muligheder, sociale medier har for inklusion. Gennem projektet har lærere og elever delt deres undersøgelser og erfarede viden om internetsikkerhed, Fake News, rettigheder på nettet og værktøj til inklusion i undervisning. Projektet taler rigtig godt ind i det 21. århundredes kompetencer og derfor har projektet modtaget et kvalitetsmærke.

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/social-media-as-a-tool-for-inclusion" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1701" role="img"><desc id="desc-1701">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/social-media-as-a-tool-for-inclusion" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4007" role="img"><desc id="desc-4007">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/social-media-as-a-tool-for-inclusion" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4430" role="img"><desc id="desc-4430">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/social-media-as-a-tool-for-inclusion" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-7489" role="img"><desc id="desc-7489">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning