eTwinning
eTwinningeTwinning

eTwinningDK følgegruppe

© Colourbox

eTwinningDK-følgegruppen bidrager i samarbejde med eTwinningDK’s Nationale Support Organisation, eTwinning NSO, i STUK til at

  • samle erfaringer fra danske skoler og institutioners arbejde med eTwinning, med fokus på internationalisering og digitalt, pædagogisk samarbejde, skole- og institutionsudvikling
  • bidrage med idéer og input til relevant formidling overfor sektoren
  • rådgive om vigtige fokusområder for den fortsatte udvikling af eTwinningDK.

 

Følgegruppens medlemmer:

DAGTILBUD:

Karen Margrethe Sterling, Områdeleder Institution Holluf Pile-Tingkær, Odense

Pelle Ussing, Pædagogisk konsulent (DAGTILBUD), Rudersdal Kommune

GRUNDSKOLE:

Jan Wittrup Christensen, Skoleleder, Trane og Børneby, Varde

Rasmus Greve Henriksen, Leder af Fagcenter Børn og Unge, Aalborg Kommune

Kim Bondesen Glud Nielsen, skolechef, Varde Kommune

Nanna Lohman, Vicekommunaldirektør, Lejre Kommune

Mads Sode, Projekt- og udviklingschef (kst.), Høje Taastrup Kommune

EFTERSKOLER & FRISKOLER

Forespørgsel er sendt

FGU OG UNGDOMSUDDANNELSER

Sofie Tønsberg-Jensen, Specialkonsulent og International Projektkoordinator, FGU Midt- og Østsjælland

Thomas Ter-Borch, Uddannelseschef EUX og HTX, EUC Sjælland

Forespørgsel er sendt.

SAMARBEJDSPARTNERE

Lise Frank, Fuldmægtig, Kontor for Internationale Udd.programmer i Udd.- og Forskningsstyrelsen

Sune Weile, Omådeleder, Kontor for Internationale Udd.programmer i Udd.- og Forskningsstyrelsen

Ritt Kristenen som løbende kontakt og koordination af gruppen.

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/om/etwinningdk-foelgegruppe" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9569" role="img"><desc id="desc-9569">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/om/etwinningdk-foelgegruppe" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7863" role="img"><desc id="desc-7863">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/om/etwinningdk-foelgegruppe" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1163" role="img"><desc id="desc-1163">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/om/etwinningdk-foelgegruppe" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-8739" role="img"><desc id="desc-8739">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning