Tre danske projekter får Det Nationale Kvalitetscertifikat
© eTwinning DK

Tre danske projekter får Det Nationale Kvalitetscertifikat

03-11-2021

Læs beskrivelse af tre spændende eTwinning-projekter på folkeskoleniveau.

Her er navne på skoler og deltagerne i de tre projekter. Klik på links i teksten for at læse korte cases om projekterne. Du kan også fra caseartiklerne besøge de åbne dele af projekternes TwinSpaces.

Eva Larsen, Sønderrisskolen Aura
”Buildings of the future - Nordic CRAFT”

Ellen Burkarl, Parkskolen, Struer
"Nordic Craft Sustainable City"

Lonnie Laugaard Rasmussen, der i projektperioden var på Pilehaveskolen i Assens

Charlotte Rørbøl, der i projektperioden var på Langelinieskolen i København. Charlotte er nu pæd. udskolingsleder på Baltorpskolen i Ballerup.

”Fagradalsfjall 2021 - A volcano in eruption”

eTwinning
eTwinning