Fagradalsfjall 2021 - A volcano in eruption
© eTwinning DK

Fagradalsfjall 2021 - A volcano in eruption

04-11-2021

eTwinnning-projektet "Fagradalsfjall 2021 - A volcano in eruption" er blevet tildelt Det Nationale Kvalitetscertifikat i efteråret 2021

Af Kristine Klang, studentermedhjælper i STIL, p.t. et semester på Boston University, USA

Den 19. marts 2021 gik Fagradalsfjall vulkan i udbrud. Dette blev begyndelsen på et ekstraordinært eTwinning-projekt, som på få dage blev implementeret i undervisningen på flere skoler rundt om i Danmark, Island, Sverige og Portugal. Lonnie Laugaard Rasmussen og Charlotte Rørbøl er grundlæggerne af projektet ”Fagradalsfjall 2021 - A volcano in eruption”. Deres tanker bag projektet var at dele viden omkring selve udbruddet, hvordan det er at være barn i Island under et vulkanudbrud, samt skabe konkret viden blandt eleverne om, hvad et vulkanudbrud er.

Projektet ”Fagradalsfjall 2021 - A volcano in eruption” var et kortvarigt projektet, der tog fat på en begivenhed, som ikke blot berørte eleverne i skolen, men som eleverne også så og hørte om i nyhederne og radioen derhjemme. Projektets omdrejningspunkt var vulkanudbruddet, der er startede på Fagradalsfjall i Island d. 19. marts 2021. Deltagerne i projektet var flere danske og islandske lærere, samt en enkelt svensk og portugisisk lærer og deres elever. Projektet havde forskellige vinkler, og der blev løbende inddraget og delt billeder, avisartikler, livevideoer og udvekslet beskeder mellem danske elever og bosiddende på Island, der havde været ganske tæt på vulkanen få dage efter den var gået i udbrud. At eleverne fik mulighed for at arbejde med et emne, som de også hørte om i nyhederne om aftenen hjemme i deres stuer gjorde, at eleverne opnåede en større blivende viden om emnet. Eleverne opnåede bl.a. viden om Islands geologi og fik en øget nysgerrighed på Islands flora og fauna.

eTwinning-projektets TwinSpace præsenterer meget fint, hvordan lærere delte viden om vulkanudbruddet løbende og videreformidlede denne viden til deres elever. Dette var også undervisningsmålet med projektet, hvor viden omkring hvad et vulkanudbrud er, hvorfor det opstår og at få en forståelse af Islands geologi var rammesættende for elevernes læring. Det var i høj grad teknologien, der muliggjorde, at det var muligt for projektet at få verden ind i klasserummet LIVE.

eTwinning
eTwinning