eTwinning
eTwinningeTwinning
Discovery children’s rights with Pinocchio
© eTwinning DK

Discovery children’s rights with Pinocchio

07-06-2021

Projektet "Discovery children’s rights with Pinocchio" har modtaget Det Nationale Kvalitetscertifikat i 2019

”Discovery children’s rights with Pinocchio” er et kreativt projekt, som kombinerer det verdenskendte eventyr Pinocchio, med læren og viden om børns rettigheder. I et samarbejde på tværs af i alt 11 lande, har Charlotte Rørbøl, fra Langelinieskolen, stået i spidsen for den danske deltagelse. Sammen med sin 9. klasse elever har de hjulpet og arbejdet sammen med Langelinieskolens 3. klasse elever og deres lærer Mette Bryld. Projektet indfanger dermed en bred aldersgruppe på 6-14 år, som blot understreger at læren om børns rettigheder er vigtig for alle aldre.

Projektet ”Discovery children’s rights with Pinocchio” har haft fokus på at lære eleverne om de grundlæggende rettigheder, som Børnekonventionen sørger for er gældende. Gennem læsning, sang, præsentationer, videoproduktion og meget mere, har eleverne fra de forskellige lande lært om deres ret til at blive undervist, at udtrykke sig selv frit, at lege, at vokse op og leve i et sundt miljø mm. Alt dette med udgangspunkt i eventyret Pinocchio, hvorfra eleverne ydermere har lært, at disse rettigheder ikke er noget der bør tages forgivet, da der er steder i verden, hvor børn ikke er garanteret disse. På tværs af landenes forskellige kulturer, har de samlet sig om meget vigtigt emne, som eleverne har haft mulighed for at arbejde med både kreativt og fagligt.

Langelinieskolen er en af Unicefs’ rettighedsskoler, hvorfor dette projekt taler rigtig godt ind i elevernes læringsmål. Charlotte Rørbøl valgte at deltage i projektet med sine elever, med fokus på at eleverne skulle videregive deres viden til yngre elever. Gennem peer-learning og mentoring har Charlottes 9. klasse elever vist deres yngre samarbejdsklasse, hvordan man kan arbejde med og bruge eTwinning-projekter til at samarbejde på tværs af lande, mens de samtidig er arbejdet med børns rettigheder og tilegnet sig ny viden herom.

Overordnet har vi at gøre med et projekt, som favner bredt og formår at indfange en stor aldersgruppe, grundet det vigtige emne, som kan arbejdes med på mange niveauer.

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/discovery-childrens-rights-with-pinocchio" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4023" role="img"><desc id="desc-4023">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/discovery-childrens-rights-with-pinocchio" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8312" role="img"><desc id="desc-8312">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/discovery-childrens-rights-with-pinocchio" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1174" role="img"><desc id="desc-1174">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/discovery-childrens-rights-with-pinocchio" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-1170" role="img"><desc id="desc-1170">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning