eTwinning
eTwinningeTwinning
Charlotte Rørbøl (ambassadør)
© Charlotte Rørbøl

Charlotte Rørbøl (ambassadør)

Stilling: Leder af udskolingen på Ravnholm Skole
E-mail: roerboel@etwinning.dk

Jeg er i februar 2022 startet som leder for udskolingen på Ravnholm Skole i Rudersdal Kommune.

Uddannet folkeskolelærer og cand.mag. samt diplomuddannelse i ledelse. Linjefag i dansk, tysk, historie og geografi og har fungeret som didaktisk vejviser.

Jeg er meget optaget af at arbejde med globalt udsyn og medborgerskab.

På mine tidligere skoler, Baltorpskolen i Ballerup, var jeg hhv. pædagogisk leder af udskolingen og på Langelinieskolen i København var jeg i årene 2015-21 koordinator for strategiske skolepartnerskaber under Erasmus+ og har selvfølgelig brugt eTwinning meget i den forbindelse. Langelinieskolen er en Rettighedsskole, som arbejder meget med FN’s børnekonvention og verdensmål, og i den forbindelse har eTwinning været fantastisk til at åbne klasserummet op mod verden.

Jeg underviste i udskolingen, og eTwinning skaber autentiske kommunikationssituationer, som virker meget motiverende på eleverne. Vores internationale arbejde har bidraget til at skabe fælles refleksion over vores egen praksis og derved styrket sammenhængskraften.

Så det hele er blevet meget sjovere!

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/charlotte-roerboel-ambassadoer" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7327" role="img"><desc id="desc-7327">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/charlotte-roerboel-ambassadoer" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4927" role="img"><desc id="desc-4927">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/charlotte-roerboel-ambassadoer" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7440" role="img"><desc id="desc-7440">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/ambassadoerer/person/charlotte-roerboel-ambassadoer" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-5315" role="img"><desc id="desc-5315">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning