Aarhus Gymnasium - Tilst
© eTwinning DK

Aarhus Gymnasium - Tilst

20-05-2020

Af Kristine Klang, studentermedhjælper, STIL
Kreativitet, frihed og interkulturelle kompetencer således lyder de tre ord, som fransklærer og eTwinning-ambassadør Kadér Maikal, Aarhus Gymnasium - Tilst, bruger til at beskrive eTwinning.

Aarhus Gymnasium - Tilst har arbejdet med eTwinning siden 2016 og har gennemført hele 27 projekter. Én af de undervisere, der i den grad sætter dagsorden for brugen af eTwinning på Aarhus Gymnasium – Tilst, er fransklærer og eTwinning-ambassadør, Kadér Maikal. I dette protræt fortæller Kadér, hvordan de arbejder med eTwinning på Aarhus Gymnasium -Tilst.

eTwinning med tre ord

Kreativitet, frihed og interkulturellekompetencer, sådan lyder det fra Kadér, når han bliver bedt om at beskrive eTwinning med tre ord. En beskrivelse som stemmer overens med de værdier, der er centrale for Aarhus Gymnasium – Tilst. Her er værdierne mening, ansvar, indflydelse og læring i højsædet. Kadér forklarer, at de ting, som de beskæftiger sig med skal give MENING. Når hverdagen giver mening, har man nemlig mulighed for at brænde for det og dem, man beskæftiger sig med. Dette er især vigtigt på Aarhus Gymnasium – Tilst, der skal være noget at brænde for! Ifølge Kadér giver eTwinning fremragende muligheder for at sætte dette i gang. eTwinning giver elever, lærere og rektorer chancen for at arbejde med eTwinning-projekter og -aktiviteter, de brænder for og som fremmer værdier såsom menneskerettigheder, kritisk tænkning og udvikling af demokratisk kultur i klasserne og på skolen, lyder det fra Kadér.

Brug af eTwinning

eTwinning kan bruges som værktøj i forskellige undervisningssammenhænge og kan sågar være med til at fremme læring hos de elever, der ellers kan have svært ved at følge med i den klassiske form for klasseundervisning. Det forklarer Kadér således: ”Jeg bruger eTwinning som en alternativ undervisningsform. Mine elever udveksler breve, kommunikerer, optager videoer og spiller rollespil på fransk med andre europæiske elever. Moderne børn er ikke indrettet til at sidde ned hele dagen. Mit mål er, at alle er engageret i undervisningen, og at de, der ikke rigtig er med i den traditionelle form for klasseundervisning, blomstrer op.” Det er tydeligt, at man på Aarhus Gymnasium – Tilst ser muligheder frem for begrænsninger, og netop eTwinning giver alle elever mulighed for at være med og engagere sig.

Positive effekter ved eTwinning

Udover at eTwinning bridrager til, at alle elever engagerer sig i undervisningen, åbner eTwinning, ifølge Kadér, porten op til Europa og verden for ham selv og hans elever. Kadérs elever er blevet mere begejstrede og villige til at arbejde, fordybe sig i nyt stof og tilegne sig informationer direkte fra deres partnere. De er mere åbne i kommunikationen med Kadér selv, og det medvirker til at nedbryde de traditionelle lærer- og elevroller.

Som lærer oplever Kadér også, at eTwinning forstærker og udvikler hans egne didaktiske, pædagogiske og innovative kompetencer.

Hvorfor bør andre skoler og undervisere benytte eTwinning?

”Hvis du prøver at nå tingene på egen hånd, så husk, at det hegn, som lukker andre ude, også lukker dig selv inde”

eTwinning giver mulighed for at modtage og dele viden, ideer, erfaringer, materialer og inspiration - den tilfører traditionel undervisning og læring masser af farver. Det er virkelig værd at forsøge, tilkendegiver Kadér.

eTwinning
eTwinning