Country from a Box
© Colourbox

Country from a Box

24-11-2021

Projektet "Country from a Box" har modtaget Det Nationale og det Europæiske Kvalitetscertifikat i 2019

I det store europæiske projekt ”Country from a Box” delte de deltagende elever, informationer om netop deres land. Hver især udviklede de en pakke med informationer, billeder og ting som repræsenterede deres land, som de efterfølgende sendte ud til de andre deltagende lande.

Kadér Maikal fra Aarhus Gymnasium, Tilst, deltog sammen med sine elever i ”Country from a Box”. Her lærte hans gymnasieklasse om europæiske landes kulturer på nært hold. Ofte læser vi i bøger eller søger på nettet, når vi ønsker at finde information om noget, vi ikke umiddelbart har det store kendskab til. I dette projekt fik eleverne derimod deres information fra førstehåndskilder, i form af elever fra det pågældende land. Hver især sendte hvert land en pakke til de andre deltagende landes skoler. I pakken var det aftalt, at indholdet skulle bestå af landenes nationalflag, ordsprog på deres modersmål, traditionel mad, litteratur og information om kendte personer, alt sammen noget der er unikt for hvert land.

Samarbejdet skete ikke kun på tværs af landegrænser. Der var ydermere stor diversitet i alderen blandt eleverne. Dette har medført et projekt som indeholder alt fra flotte tegninger, udarbejdet af yngre elever, til gennemarbejdede videoer, som er blevet komponeret af de danske elever fra Aarhus Gymnasium, Tilst. Det faglige niveau er derfor meget svingende, men dette har ikke været en hæmsko. Tværtimod har det udfordret alle elever. De danske gymnasieelever har gennem projektet opnået kendskab til andre kulturer og de har øvet sig i at tilegne sig interkulturalitet ved at samarbejde med studerende fra andre lande.

Overordnet er ”Country from a Box” et projekt som i høj grad kan benyttes som inspirationskilde af andre gymnasieklasser/lærere. Ved at deltage i et interkulturelt projekt, repræsenteret af en række europæiske lande, opnår gymnasielever indsigt i kulturforskelle samt øver deres kundskaber i at formidle til et bredt publikum. En øvelse som ikke kun børe være med udgangspunkt i humanistiske fag, men som ligeså vel kan lade sig gøre gennem STEM-fag. Kommunikation og formidling kan trænes i alle fag.

eTwinning
eTwinning