Tarup Skole, Odense
© eTwinning DK

Tarup Skole, Odense

06-04-2021

Af Josephine Steen og opdateret af Kristine Klang, hhv. tidl. og nuv. studentermedhjælper, STIL.
Tarup Skole i Odense er blevet eTwinning-skole. Læs om, hvad eTwinning betyder for elever og lærere.

”Sjov, fællesskab og dannelse”. Sådan beskriver lærerne på Tarup skole eTwinning med blot tre ord. Tarup skole har arbejdet med eTwinning siden 2016 og har siden da deltaget i knap 40 projekter. For både lærere og elever betyder eTwinning, at man kan arbejde med fag og med hinanden på nye måder. Eleverne tør fejle, fordi de ser, at skoleelever i andre lande også har svært ved for eksempel at lære et nyt sprog, og at det at fejle er en del af det, fortæller Birgitte Koch, der underviser i dansk og engelsk. Gennem større og mindre projekter får eleverne tillid til egne evner og bliver dygtigere gennem små succeser, forklarer kollegaen Lotte Tingsager, som er tysklærer.

Som undervisningsredskab er eTwinning også rigtig givende ift. at eleverne giver og modtager feedback for hinandens arbejde. Muligheden for at have ’andre modtagere’ af ens arbejde end blot den traditionelle lærer skaber nuancer i elevernes selvforståelse og deres udviklingsarbejde. Og det værdsætter eleverne, forklarer Birgitte. Samtidig bemærker Lotte, at eleverne gør sig mere umage med deres afleveringer, når der er en modtager ude i Europa, som skal læse eller lytte til deres produkt.

For lærernes vedkommende er brugen af eTwinning også givende: ”Der er ingen tvivl om, at det kvalificerer ens undervisning. Man skal være meget præcis i sine opgaver, meldinger og respons, når man ’slipper eleverne løs’”, forklarer Birgitte. Lotte stemmer i og fremhæver samtidig samarbejdet med sine europæiske kolleger: ”Som lærer er det også givende, interessant og spændende at møde kolleger fra andre lande”, forklarer hun og uddyber: ”eTwinning betyder, at jeg har mulighed for at arbejde på andre måder, med digitale platforme, og møde kolleger, som også brænder for at fremme sproget og udligne kulturelle ’mis’forståelser”.

Samtidig behøver eTwinning-samarbejdet ikke kun at foregå online. Birgitte fortæller, at flere elever holder kontakt til deres udenlandske klassekammerater i deres fritid. Rent fagligt har Tarup skole også udnyttet kontakterne uden for landets grænser og haft besøg af svenskere, italienere og liechtensteinere i job-shadowing-øjemed. På den måde går faglig udveksling og udvikling hånd i hånd med interkulturel forståelse.

Netop et globalt udsyn med internationalt og kulturelt samarbejde er ét af Tarup skoles fokusområder. Derfor glæder det Tarup skole at blive belønnet med eTwinning-skolemærket og den medhørende titel som officiel eTwinning-skole: ”Det betyder rigtigt meget, det er en stor anerkendelse af det arbejde, der er lagt igennem flere år af engagerede lærere”, fortæller skoleleder Kathrine Vestergaard Dahl og fortsætter: ”Det er en anerkendelse af at udsyn er vigtigt, og at vi har et vigtigt ansvar for at uddanne verdensborgere”. Helt konkret håber Kathrine, at skolemærket vil skabe øget opmærksomhed om skolens internationale samarbejder og dets værdi, både internt, men i særdeleshed også eksternt i kommunen og på landsplan.

eTwinning
eTwinning