https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Auraskolen, afd. Sønderris - Esbjerg

06-04-2021

Af Josephine Steen og opdateret af Kristine Klang, hhv. tidl. og nuv. studentermedhjælper, STIL.
Auraskolen, Afd. Sønderris i Esbjerg, er blevet eTwinning-skole. Læs om, hvad eTwinning betyder for undervisningen.

Elever på Sønderrisskolen Aura i Esbjerg har i løbet af de sidste år deltaget i et væld af projekter med klassekammerater i udlandet. Via samarbejdsplatformen eTwinning.net har elever og deres lærere indgået i samarbejder med elever fra rundt omkring i Europa og har i fællesskab udarbejdet projekter i forskellige fag, fra sprog til natur/teknik. Fælles for dem alle er, at eleverne tvinges til at bryde ud af deres comfort zone og interagere med personer, som de ikke kender og på et fremmedsprog. Fælles for dem alle er også, at eleverne altid synes, det er spændende at ”skulle noget andet”, og eTwinning bringer således noget nyt og spændende ind i undervisningen, forklarer Lisbeth Bank Kodal, der er lærer på Sønderrisskolen. Selvom hun har arbejdet med eTwinning siden 2012 og igennem tiden har deltaget i 45 projekter, kan hun stadig blive overrasket over, HVOR glade eleverne er for at samarbejde og møde andre elever online.

Auraskolen, som Sønderrisskolen er en del af, arbejder med en overordnet strategi med mål for ”hvad skal eleverne kunne i fremtiden?”. Her indgår internationalt skolesamarbejde og eTwinning som et punkt i strategien. Tildelingen af eTwinning-skolemærket er således, udover at være en anerkendelse fra EU, en markering af skolens fokus på at samarbejde på tværs af grænser, som er med til at gøre alle brugere (lokalt, kommunalt og nationalt) opmærksomme på, hvad man som skole kan få ud af at arbejde på tværs af grænser. Derudover er flere undervisere på skolen blevet opmærksomme på platformen og dens muligheder, hvilket kan bidrage til fremtidige samarbejder.

Lisbeth Kodal er som en af skolens superbrugere af eTwinning og eTwinning-ambassadør fortaler for brugen af platformen i undervisningsøjemed og påpeger elevinddragelse og elevengagement, som udbytte:

”Det giver rigtig GOD mening at arbejde med eTwinning – man kan rejse online med alle elever. Samtidig er det en platform og en måde at arbejde på, som tilgodeser, at alle elever kan blive involveret. Der bliver sparet meget på alle skoler. Det er sjældent, at elever får mulighed for at møde andre elever, som taler et andet sprog, kommer fra et andet land eller en anden kultur. Der var engang hvor skoleklasser kom på udveksling og lejrskole i udlandet, men det er der ikke længere råd til. Så må man rejse virtuelt i stedet. Når eleverne skal skrive sammen på eTwinning, udveksle informationer eller samarbejde om at løse en opgave, skal de bruge deres fremmedsprog og således kunne forstå, men også blive forstået. Det er ’ægte’ kommunikation.”

Eleverne fortæller selv, at de synes, det er sjovt at prøve noget nyt og spændende som at arbejde sammen med nogen fra andre lande. ”Nu ved jeg noget om, hvordan man går i skole i andre lande”, fortæller en elev, der sammen med sine klassekammerater tvinges til at reflektere over egne traditioner og måder at gøre bestemte ting eller tænke på. For eksempel overrasker det gang på gang de danske elever, når de opdager, at andre elever rundt omkring i Europa ikke har egen PC, eller at der ikke er internet på skolen, hvilket gør dem bevidste om, at de ”egentlig er ret privilegerede”, som Lisbeth formulerer det.

På samme måde som Lisbeth påpeger muligheden for at rejse virtuelt med eTwinning, beskriver en elev, at det føles ”lidt som at være i et andet land samtidig med, at man er lige her”.

Opdatering efter de første to år

Auraskolen afd. Sønderris har i 2021 fået forlænget deres titel som eTwinning-skole for en yderligere to-årig periode. Underviser, Eva Larsen og pædagogisk leder, Esben Ried-Lars, fortæller her om Sønderrisskolens videre arbejde med eTwinning, samt hvilken betydning de sidste to år som eTwinning-skole har haft af betydning for skolen.

”På Sønderrisskolen sætter vi 21st Century Skills i højsædet, og en del af det er at danne vores elever internationalt” forklarer Eva Larsen om Sønderrisskolens inddragelse af eTwinning i undervisningen. eTwinning er et værdifuldt værktøj, dakravene til de unge menneskers sprogkundskaber, omstillingsparathed og innovation er meget aktuelle, forklarer Eva. I løbet af de to år som eTwinning-skole, er der flere lærere, som har fået øjnene op for, at eTwinning ikke behøver at være kæmpestore projekter. Igennem de sidste par år har alle sproglærere på 5. til 9. klassetrin arbejdet med mindst et eTwinning-projekt pr. klasse. Desuden står de på Sønderrisskolen over for det store velfærdsforsøg, hvor Esbjergskolerne er sat fri, hvortil Eva tilføjer, ”Mon ikke vi oplever at flere lærere og pædagoger griber muligheden for i dette forsøg at rette kikkerten ud i verden?”.

To år som eTwinning skole er gået, og det kan i den grad fornemmes på Eva Larsen, at det har været en succes. Men hvilken holdning sidder ledelsesteamet med her to år senere, og med en forlængelse på to år mere som eTwinning-skole? Det spørgsmål besvarer Esben Ried-Lars på følgende måde:

”At være eTwinning-skole er en blåstempling af kvaliteten i det arbejde og de projekter, som lærerene og pædagogerne på Sønderrisskolen præsterer. Udnævnelsen som eTwinning-skole for 2 år siden har helt sikkert givet blod på tanden hos flere af medarbejderne på skolen. Samtidig er det også med til give mod til at søge nye veje i arbejdet med eTwinning. Ønsket om at genansøge har ligeledes været med til at holde fokus på bolden og stræbe efter at vores projekter er gennemarbejdet og bliver fulgt til dørs.”

Jan Wittrup, der er pædagogisk leder fra Auraskolen (Sønderris) i Esbjerg, fortæller om "Learning and respecting intercultural values", et eTwinning-seminar afholdt i Aghveran i Armenien 16.-19. maj 2019.

Tags

HashtageTwinning-skoleHashtagNyhed

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/auraskolen-afd-soenderris-esbjerg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-462" role="img"><desc id="desc-462">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/auraskolen-afd-soenderris-esbjerg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6876" role="img"><desc id="desc-6876">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/auraskolen-afd-soenderris-esbjerg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4064" role="img"><desc id="desc-4064">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/auraskolen-afd-soenderris-esbjerg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7332" role="img"><desc id="desc-7332">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close