eTwinning
eTwinningeTwinning
Buildings of the future - Nordic CRAFT
© Eva Larsen

Buildings of the future - Nordic CRAFT

04-11-2021

eTwinnning-projektet "Buildings of the future - Nordic CRAFT" er blevet tildelt Det Nationale Kvalitetscertifikat i efteråret 2021

Af Kristine Klang, studentermedhjælper i STIL, p.t. et semester på Boston University, USA

Som en del af Nordic CRAFT-konkurrencen, deltog Eva Larsen fra Sønderrisskolen Aura med sin klasse i projektet ”Buildings of the future - Nordic CRAFT” sammen med en skole fra Færørene. Gennem eTwinning- og CRAFT-projektet fik eleverne til opgave at undersøge, designe og bygge bæredygtige huse til fremtiden. Elevernes indsats blev i den grad værdsat, da de endte blandt vinderne af CRAFT-konkurrencen. I deres indsats i konkurrencen blev de især rost for at have særdeles gode samarbejdsevner, eftersom alle eleverne har haft en stor rolle i projektet og har hjulpet til igennem hele projektets udformning.

Projektet havde til formål at udfordre eleverne i at tænke innovativt og kreativt, give eleverne indsigt i arkitektur og designprocesser, lære eleverne om bæredygtighed i forhold til bygninger og levevis, samt at styrke eleverne i at anvende forskellige former for kommunikationsværktøjer i deres kommunikation med de færøske elever. Gennem projektforløbet anvendte eleverne forskellige arbejdsformer, såsom online webinar og møder, dokument-samarbejde på TwinSpace, samarbejde mellem de danske elever samt samarbejde på tværs af de danske og færøske elever. Projektet udspillede sig primært i naturfagene, hvor bæredygtighed er en naturlig del af pensum, hvorfor dette projekt passede perfekt ind i elevernes læringsmål. Dog tilføjede projektet en dimension til undervisningen i form af viden om arkitektur, den måde vi lever på, og hvordan dette påvirker verden, hvilket var en ny indgangsvinkel, som motiverede eleverne.

Gennem projektet har eleverne fået mulighed for at udfolde deres kreative sans, de er blevet klogere på bæredygtighed, men har også haft mulighed for at stiftet bekendtskab med emner, som ellers ikke ville være blevet berørt i den daglige undervisning. Projektets indhold og vinkel gjorde, at eleverne naturligt arbejdede med naturfag og teknologi, bl.a. gennem 3D design, håndværk og design, men projektet slog også rødder i kommunikation på både dansk og engelsk.

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/buildings-of-the-future-nordic-craft" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4309" role="img"><desc id="desc-4309">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/buildings-of-the-future-nordic-craft" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6071" role="img"><desc id="desc-6071">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/buildings-of-the-future-nordic-craft" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6414" role="img"><desc id="desc-6414">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/buildings-of-the-future-nordic-craft" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-5312" role="img"><desc id="desc-5312">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning