eTwinning
eTwinningeTwinning
Kulturrouten in meiner Stadt
© Colourbox

Kulturrouten in meiner Stadt

07-06-2021

Hvordan man forbedrer elevers mundtlige og skriftlige tysk, mens de bliver klogere på kultur i deres egen og andres byer.
Projektet er blevet udvalgt som ét ud af fem i kategorien "Bedst i eTwinning DK 2019".

På tværs af Kroatien, Italien og Danmark fandt tre lærere sammen og satte rammerne for projektet Kulturrouten in meiner Stadt. Den danske lærer, Lotte Tingsager fra Tarup Skole i Odense arbejdede sammen med to lærere fra henholdsvis Zagreb i Kroatien og Aversa i Italien. Gennem projektet blev deres eleveres tyskkundskaber udfordret og forbedret, alt imens de lærte om deres egen og hinandens byer.

Kulturrouten in meiner Stadt var et tysksproget projekt, hvor elever i alderen 15-18 år dykkede ned i deres bys kulturarv. I fællesskab udarbejdede eleverne en e-bog, som fører læseren gennem de tre byers seværdigheder, traditioner, skikke og madkundskaber. E-bogen fungerer som en virtuel by-guide, der informerer om de vigtigste aspekter af hver by, set fra elevernes perspektiv.

Ved udarbejdelsen af e-bogen har eleverne kommunikeret med hinanden via TwinSpace-Meetings, hvor de har udvekslet ideer, tanker og viden inden for forskellige emner. Eleverne har dermed både udfordret deres mundtlige og skriftlige tyskkunnen. Ud over udarbejdelsen af e-bogen har projektet også budt på opgaver såsom personlige præsentationer af hver elev, fortællinger om juletraditioner og meget mere.

Projektet blev rundet af med en evaluering, hvor eleverne giver udtryk for, at det har været en god oplevelse at være en del af projektet. Overordnet er det et rigtigt flot projekt, som eleverne og lærerne har lavet. Projektet er et eksempel på, hvordan man forbedrer elevers mundtlige og skriftlige tysk, mens de bliver klogere på kultur i deres egen og andres byer. Derfor er Lotte Tingsager fra Tarup Skole blevet tildelt et nationalt kvalitetsmærke for projektet.

Projektet "Kulturrouten in meiner Stadt" har modtaget det Nationale og det Europæiske Kvalitetscertifikat i 2019.

Deltager i projektet var Lotte Tingsager. Skolens leder er Kathrine Vestergaard Dahl.

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/kulturrouten-in-meiner-stadt" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3197" role="img"><desc id="desc-3197">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/kulturrouten-in-meiner-stadt" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6201" role="img"><desc id="desc-6201">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/kulturrouten-in-meiner-stadt" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9138" role="img"><desc id="desc-9138">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/kulturrouten-in-meiner-stadt" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-1501" role="img"><desc id="desc-1501">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning