eTwinning
eTwinningeTwinning
eTwinning placerer skolen i verden
© eTwinning DK 2020-vinderne: Sofie Gregersen og Gitte Nørregaard Nielsen, Charlotte Rørbøl, Jannie Grue, Kader Maikal

eTwinning placerer skolen i verden

09-03-2021

Interviews med vinderne af 'Bedst i eTwinning DK 2020'. Vi har talt med pædagoger og lærere bag de fire projekter. Du får her mulighed for at komme lidt tættere på eTwinning-vinderne og får indblik i, hvordan eTwinning skaber værdi for dem, deres elever og børn og for deres undervisning og pædagogik.

Af Kristine Marika Klang, studentermedhjælper

eTwinning DK har igen ved det nylige årsskifte haft æren af at udvælge og kåre det forløbne års bedste eTwinning-projekter. Hvis du tidligere har fulgt med, er du måske bekendt med de fire vinder-projekter, som fordeler sig over tre forskellige skole- og institutionsområder. Vi har talt med pædagoger og lærere bag de fire fremragende projekter. I denne artikel har du derfor mulighed for at komme lidt tættere på eTwinning-vinderne og få et indblik i, hvordan eTwinning skaber værdi for dem, deres elever og børn og for deres undervisning og pædagogik. Men du kan også blive klogere på, hvordan eTwinning kan skabe værdi for netop dit skole- eller institutionsområde.

eTwinning sætter kultur på dagorden

Kadér Maikal fra Aarhus Gymnasium - Tilst, Charlotte Rørbøl fra Langelinieskolen i København, Jannie Grue fra Rødovre Gymnasium og Sofie Gregersen sammen med Gitte Nørregaard Nielsen fra Daginstitutionen Syvhøjvænge i Vallensbæk er alle vindere af ’Bedst i eTwinning 2020’. De har udarbejdet vidt forskellige vinder-projekter, men deler overordnet det samme perspektiv på, hvad eTwinning kan skabe for dem selv og for deres børn og elever.

Sofie Gregersen fortæller, at den kulturelle dimension og blik er et element, der har skabt stor værdi for hende og hendes børnehavebørn: ”Vi som voksne er meget bevidste om, at vi er forskellige og lever forskelligt, men sådan møder børn ikke verden. Igennem vores eTwinning-projekt har vi fået en dybere forståelse af hvordan børnene ser verden, når de møder andre. Vi har oplevet, at det især er den kulturelle del, der har overrasket og fyldt hos børnene”.

Kadér Maikal oplever også, at det kulturelle aspekt fylder hos hans gymnasieelever. Dette mener han er med til at rykke på deres personlige egenskaber: ”eTwinning-projekter gør eleverne rustet til at åbne op og være tolerante. Det jeg godt kan lide ved eTwinning er, at eleverne vokser og lægger deres egoisme til side, hvilket lærer dem meget. Mine elever bliver også mere kreative og får lov til at udfolde denne kreativitet gennem eTwinning-projekter.

Åbner verden op for eleverne

Jannie Grue fortæller at hun oftest benytter eTwinning-projekter i spansk, men at hendes vinder-projekt gik på tværs af alle hendes undervisningsfag, da det omhandlede digitale redskaber generelt. Jannie er dog især glad for at benytte eTwinning-projekter i sit sprogfag, da det ifølge hende: ”Giver eleverne mulighed for at bruge sproget i praksis. De får en åbning som giver mening for eleverne, og som møder dem i deres interesser og giver dem en indsigt i, at de kan bruge eksempelvis spansk derhjemme på sociale medier.”

Kadér Maikal medgiver, at eTwinning-projekter åbner verden op for eleverne. Kadér fortæller: ”eTwinning-projekter gør undervisningen virkelighedsbaseret for elever. De taler ikke længere kun om emner, for med eTwinning kan de selv være med i beslutningen om emner og vinklen på emnerne. Eleverne skal bidrage med noget konkret og arbejde i grupper med elever fra andre lande, og det giver dem en forpligtelse. Det er også altsammen noget, der gør det mere spændende for eleverne, frem for traditionel klasseundervisning.

Charlotte Rørbøl fra Langelinieskolen mener også, at det at arbejde med emner, man allerede skal igennem, giver det bedste udbytte for et eTwinning-projekt: ”eTwinning fungerer bedst, når det er noget, som man alligevel skulle i den almindelige undervisning, men det er en måde at få skabt en større mangfoldighed og mere udsyn.”

eTwinning i en tid med lukkede grænser

De fire vindere af bedst i eTwinning 2020 er alle af den overbevisning, at deres projekt har åbnet verden op for dem selv og deres elever og børn i en tid, hvor hele verden har været lukket ned.

Sofie Gregersen fra Daginstitutionen Syvhøjvænge fortæller, at de i deres vinderprojekt gjorde meget ud af at skabe en fællesskabsfølelse: ”Vi har for eksempel afholdt et online tea party med en af vores samarbejdspartnere. Vores børn synes det var spædende at sige hej, og det hele foregik selvfølgelig på hver vores nationalsprog. Børnene fik mulighed for at sige hej og synge sange på deres eget sprog, men det gav rigtig meget for børnene, at de kunne se og møde hinanden virtuelt.”.

For Charlotte Rørbøl har eTwinning også haft stor betydning for hende personligt i en tid med online-undervisning: ”I en tid med fjernundervisning har jeg oplevet, at jeg stadig kan møde mennesker andre steder fra og få ny faglig inspiration. Og i denne tid er det ekstra vigtigt at samarbejde på tværs af grænser.

Kadér Maikal fra Aarhus Gymnasium - Tilst, mener desuden, at eTwinning kan komme endnu mere på dagsordenen efter en tid, hvor lærere er blevet tvunget til at kaste sig ud i digitale redskaber: ”Efter Corona har mange lærere fået blod på tanden til at arbejde med det digitale, og mange er blevet interesseret i, hvad eTwinning er og kan. Det er ikke længere så fy at bruge det digitale og det virtuelle. eTwinning bliver nu en mulighed for det kreative og interaktive for mange flere lærere.”

Hvordan kan du bruge eTwinning på dit institutionsområde?

Hvad er de vigtigste redskaber, værdier og indsigter, som eTwinning kan bidrage med for netop dit institutionsområde? Dette spørgsmål har vi stillet de fire eTwinning vindere, som på hver deres måde beskriver de samme aspekter og elementer.

Sofie Gregersen svarer, at eTwinning skaber inspiration, vidensdeling og samarbejde, det er et redskab som bringer værdi til både børn, voksne og til den pædagogiske vinkel.

Kadér tilkendegiver, at eTwinning skaber værdi for både lærere og elever: ”For lærerne giver det dem mulighed for at få et afbræk fra den vanlige undervisning og få nogle engageret elever. De kan bruge eTwinning til at arbejde med de vanlige emner, men gøre emnerne og arbejdet lidt mere ’juicy’. Samtidig får eleverne mulighed for at arbejde med noget kreativt, som de selv har været med til at opfinde.

For Jannie Grue fra Rødovre Gymnasium er eTwinning et utroligt godt redskab til at kunne afspejle de unge i Danmark: ”Eleverne får en forståelse af, hvordan man er ung i andre lande. De kan spejle sig selv i samarbejdspartnerne og nemt få en kulturindsigt. eTwinning skaber first-hand-historier, som er med til at få emnerne ned på elevernes niveau og arbejde med nogle eksamensrelevante emner.”

Charlotte Rørbøl fortæller, at hendes elever oplever sig selv som borgere i verden, når de arbejder med eTwinning: ”De får et globalt udsyn i praksis. Det gør også eleverne mere motiverede, fordi de ikke kun skal producere indhold til klassen eller læreren, men oplever, at der er jævnaldrende modtagere”.

Læringsfestival Online 2020

Du kan også møde prisvinderne på Læringsfestival Online 2020, hvor projekterne præsenterer sig med gratis oplæg på eTwinnings virtuelle stand, tirsdag 2. marts kl. 16 og torsdag 4. marts kl. 15. Læs mere her.

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/etwinning-placerer-skolen-i-verden" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8115" role="img"><desc id="desc-8115">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/etwinning-placerer-skolen-i-verden" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1098" role="img"><desc id="desc-1098">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/etwinning-placerer-skolen-i-verden" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4712" role="img"><desc id="desc-4712">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/etwinning-placerer-skolen-i-verden" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-1880" role="img"><desc id="desc-1880">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning