eTwinning
eTwinningeTwinning
Donner l'envie d'Europe! / Let's be Europeans!
© eTwinning DK
Donner l'envie d'Europe! / Let's be Europeans!
© Kader Maikal, eTwinning DK

Donner l'envie d'Europe! / Let's be Europeans!

07-06-2021

Projektet "Donner l'envie d'Europe! / Let's be Europeans!" har modtaget Det Nationale Kvalitetscertifikat i 2020 og senere prisen 'Bedst i eTwinning DK 2020'. Se desuden videopræsentation.

Vi spurgte lærer Kader Maikal fra Aarhus Gymnasium - Tilst, som har været igangsætter og tovholder i dette forløb: ”Hvad har dit projekt betydet for jeres elever?” Kader svarede:
”Projektet har betydet, at mine studerende og jeg var bedre forberedt end de elever og lærere, der ikke havde erfaring med innovative online-projekter som eTwinning”

I en tid hvor grænserne i Europa er mere eller mindre lukkede, er det endnu vigtigere, at vi husker på de fælles værdier, vi deler i Europa. I eTwinning-projektet Donner l'envie d'Europe! / Let's be Europeans! har eTwinning ambassadør og gymnasielærer på Aarhus Gymnasium i Tilst, Kader Maikal, sammen med kollegaer og partnere fra Tyskland, Spanien og Frankrig sat fokus på de menneskelige værdier, der gør sig gældende i alle de europæiske lande.

Gennem projektet har eleverne fra de fire lande lært om og arbejdet med bæredygtighed, migration og Europa gennem forskellige aktiviteter. Eleverne har opnået en større forståelse for de centrale værdier, der danner grundlaget for det at være borger i europæiske lande. De har forbedret deres sprogkundskaber herunder især deres franske.

De europæiske lande har alle forpligtet sig til at overholde og opnå FNs 17 verdensmål. Gennem projektet har eleverne tilegnet sig viden om, hvordan forskellige lande arbejder hen imod en implementering af de 17 verdensmål. De har undersøgt, hvilken fælles forståelse og definition, de fire partnerlande i projektet har for bæredygtighed, og de danske elever har desuden undersøgt, hvordan insekter kan benyttes som fødevarer og erstatning af kød.

Projektet har fokuseret på at fremme elevernes kulturelle åbenhed, forbedre deres forståelse for og viden om Europas historie og præstationer. Det har desuden styrket eleverne sprogkundskaber, IKT-evner, samarbejdsevner, og eleverne har igennem interkulturalitet udviklet et større europæisk tilhørsforhold.

Bedst i eTwinning DK 2020
Projektet er et af de fire vinderprojekter ved årsskiftet 2020/21 med denne begrundelse:

Projektet honoreres for at have sat fokus på fællesskab i en tid, hvor Europa bliver mere opdelt og grænser lukket.

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/donner-lenvie-deurope-exclamation-mark-/-lets-be-europeans-exclamation-mark" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4904" role="img"><desc id="desc-4904">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/donner-lenvie-deurope-exclamation-mark-/-lets-be-europeans-exclamation-mark" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1629" role="img"><desc id="desc-1629">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/donner-lenvie-deurope-exclamation-mark-/-lets-be-europeans-exclamation-mark" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4743" role="img"><desc id="desc-4743">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/donner-lenvie-deurope-exclamation-mark-/-lets-be-europeans-exclamation-mark" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-492" role="img"><desc id="desc-492">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning