Ansøg om Det Nationale Kvalitetscertifikat, senest 8. okt.
© eTwinning DK

Ansøg om Det Nationale Kvalitetscertifikat, senest 8. okt.

30-08-2021

Ansøgningsfrist er i Danmark forlænget med en uge, dvs. absolut senest 8. oktober

Hvorfor ansøge?

Kvalitetscertifikatet er en konkret anerkendelse af læreres og pædagogers høje standard af deres eTwinning-aktiviteter. For eleverne betyder dette et løft af deres arbejde, og generelt for skolen/institutionen giver certifikatet offentlig anerkendelse af skolens/institutionens engagement, hvad angår kvalitet og åbenhed i europæisk samarbejde.

Bemærk, at tildelt Nationalt Kvalitetscertifikat er en forudsætning for senere at kunne ansøge om at blive officiel eTwinning-skole, at opnå Europæisk Kvalitetscertifikat og at deltage i pris-konkurrencer m.v.

Vilkår

Betingelserne er:

  • Projektet skal have samme mål og en fælles plan.

  • Forløbet skal være afsluttet eller næsten afsluttet i skoleåret 2019/20 eller 2020/21.

  • Den ansøgende lærer/pædagog skal selv have bidraget på afgørende vis til projektet.

  • Det skal fremgå, at der er foregået en vis grad af samarbejde i projektforløbet.

  • Projektresultaterne skal være synlige.

Synlighed af projektresultater betyder konkret, at der bør være væsentlige resultater og formidling fra projektet offentliggjort som 'public'-sider i projektets TwinSpace.

Læs om ansøgningen - hvor vi har forlænget fristen til 8. oktober

Der er god information om kvalitetsmærket på den europæiske eTwinning-portal - klik her

Vi har nu forlænget fristen for danske eTwinning-ansøgninger så meget som muligt: 8. oktober. I de fleste europæiske lande ligger fristen væsentligt tidligere, men grundet en effektivt koordineret og målrettet vurderingsproces når vi det snildt i den danske eTwinning-NSO inden den endelige, fælles-europæiske evalueringsfrist 13. oktober.

Læs en vejledning om ansøgningen om Det Nationale Kvalitetscertifikat ved at klikke her. Vejledningen er ikke opdateret med den forlængede frist, men det er altså 8. oktober.

eTwinning
eTwinning