Portræt af Birgitte Herrmann, eTwinning-ambassadør
© eTwinning DK

Det nationale kvalitetscertifikat

31-08-2021

Har du været med i et godt og nyskabende eTwinning-projekt, kan du søge om det nationale kvalitetscertifikat.

Af tidligere eTwinning-ambassadør Birgitte Herrmann

Du kan ansøge om det nationale kvalitetscertifikat via dit eTwinning Live, som du logger ind på. Under fanebladet 'Projekter' finder du det projekt, du vil ansøge for. Der er en knap 'Ansøg om kvalitetscertifikat'. Hvis du har mere end ét projekt, som fortjener et certifikat, udfylder du blot en ansøgning på hvert.
Kvalitetscertifikatet er en konkret anerkendelse af læreres og skolers høje standard i deres eTwinning-aktiviteter. For eleverne betyder dette et løft af deres arbejde, og generelt for skolen giver certifikatet offentlig anerkendelse af skolens engagement, hvad angår kvalitet og åbenhed i europæisk samarbejde.

Det er den Nationale Support Organisation (NSO) i hvert land, og her i Danmark er det i Styrelsen for It og Læring (STIL), som behandler ansøgningerne fra skolerne. Certifikaterne tildeles løbende året igennem. Men der kan også være særlige deadlines, fx hvis du skal videre og måske komme i betragtning til et europæisk certifikat.

Så snart din ansøgning enten er godkendt eller afvist, vil du blive kontaktet af din NSO.

Der er yderligere information om ansøgningen til kvalitetsmærket på den europæiske eTwinning-portal - klik her

Der er fem betingelser, der alle skal være opfyldt.

Betingelserne er:

 • Projektet skal have samme mål og en fælles plan.
 • Forløbet skal være afsluttet eller næsten afsluttet.
 • Den ansøgende lærer skal selv have bidraget på afgørende vis til projektet.
 • Det skal fremgå, at der er foregået en vis grad af samarbejde i projektforløbet.
 • Projektresultaterne skal være synlige.


Kriterier:

Er disse betingelser opfyldt, vil projektet blive evalueret ud fra de seks opgivne kriterier.

 • Pædagogisk innovation
 • Tværfaglighed
 • Kommunikation og udveksling mellem partnerskoler
 • Samarbejde mellem partnerskoler
 • Anvendelse af teknologi
 • Resultater, påvirkning og dokumentation
 • Der skal være synlig formidling og resultater

For at NSO kan bedømme projektet er det vigtigt med et synligt TwinSpace. Det betyder, at man fx. skal kunne se nogle af de produkter, såsom PowerPoints, Padlet-vægge, videoer mv., der er blevet delt mellem partnerskolerne.

Det kan være en rigtig god ide at tjekke projektets TwinSpace efter for, hvad der er synligt for én selv som administrator eller almindelig projektdeltager, og hvad der er offentliggjort. Det gøres meget nemt ved at trykke på “Browse i offentligt tilstand”, til venstre på projektets TwinSpace - se billedet herunder.

eTwinning
eTwinning