Udvekslings- og samarbejdsprojekter med eTwinning på Gladsaxe Gymnasium
© eTwinning DK

Udvekslings- og samarbejdsprojekter med eTwinning på Gladsaxe Gymnasium

25-11-2022

Tidligere eTwinning-ambassadør Mette Præstiin Brandt fra Gladsaxe Gymnasium har delt nogle af sine gode erfaringer med eTwinning gennem årene.

Gladsaxe Gymnasium er et stort gymnasium med cirka 1200 elever, hvor de arbejder rigtig meget med Erasmus-udvekslinger. Det er først og fremmest i den forbindelse, at Mette Præstiin Brandt har brugt eTwinning, både før, under og efter udvekslingerne. Mette fortæller, at eTwinning har været smart som fælles platform, både for at alle har lige og sikker adgang samt til at holde samling på produkter og materialer på en let og overskuelig måde inde i TwinSpacet.

Inden eleverne har besøgt hinanden rundt omkring i Europa, har de lagt vlogs op på TwinSpacet, hvor de har kunne fortælle om sig selv og vise, hvordan de bor. Det har skabt tryghed at skabe lidt kendskab til hinanden inden man skal hjem og bo hos familien. Det har på den måde fungeret som ”det første møde” og hjulpet udvekslingsoplevelsen med at blive bedre for alle parter.

Mette fortæller, at eleverne får rigtig meget ud af udvekslingerne:

”Det er et helt specielt kulturmøde at få lov til at bo ved en eksempelvis tysk elev, hvor mor og far ikke taler engelsk, og hvor man får kærnemælk til morgenmad”.

Oplevelsen med værtsfamilien bliver kombineret med et møde med et anderledes skolesystem, der i nogle sammenhænge er mere ”gammeldags”, end hvad de danske elever er vant til. Mette peger på, at samarbejdet med andre unge mennesker om noget, der interesserer dem, står helt centralt for den gode oplevelse, som eleverne får med det internationale samarbejde og udvekslingerne. Dertil kommer de sproglige kompetencer, som eleverne får ud af at skulle kommunikere med elever og værtsfamilie samt gå i skole i udlandet i en hel uge.

I den daglige undervisning anvender Mette og Gladsaxe Gymnasium også TwinSpacet til lektier, hvis man skal dele noget inden mobiliteten. Det har ofte været projekter om europæisk kultur, men de har også lavet præsentationer om deres skole og de udvalg, som man er med i her (fx elevråd, elevambassadører, SoMe-udvalg eller festudvalg). Produktet har været artikler, brætspil, præsentationer og lignende, der er blevet delt på TwinSpacet. Mette peger på, ”at det er smart, at det fungerer som en samlet scrapbog for projektet. Så hver gang man har været på en mobilitet, får det en page i TwinSpacet”. Under Corona-pandemien var det også anvendeligt til at holde relationerne ved lige, når nu eleverne ikke kunne besøge hinanden.

Gladsaxe Gymnasiums udvalgselever (elevråd, elevambassadører og SoMe-udvalg) blev for nylig sendt til Holland for at udvikle projekter til skolerne og trække på andres erfaringer. Hjemme i Danmark har udvalgseleverne efterfølgende afprøvet idéerne, blandt andet er der afholdt quizaften og lavet stillerum. De hollandske elever er også kommet på besøg i Danmark, hvor Gladsaxe Gymnasiums elever introducerede dem til caféaftner, som de sammen udviklede under besøget.

Mette har med egne ord været rigtigt glad for eTwinning og ser mange fede fordele ved at anvende platformen som værktøj og det fællesskab, som den tilbyder. Vi må desværre sige farvel til Mette som eTwinning-ambassadør, da hun er blevet ansat som uddannelseschef og derfor ikke længere har tid, men vi håber på, at hun og Gladsaxe Gymnasium vil fortsætte med at bruge eTwinning i deres arbejde.

eTwinning
eTwinning