Gladsaxe Gymnasium
© eTwinning DK

Gladsaxe Gymnasium

06-04-2021

Af Kristine Klang, studentermedhjælper, STIL

”Kort sagt, så hjælper eTwinning os med at give vores elever global dannelse og gode oplevelser, der motiverer dem til at arbejde med fagene”, sådan forklarer Mette Præstiin Brandt, der blandt andet er international koordinator, når hun bliver spurgt ind til, hvilken betydning og værdi eTwinning skaber for eleverne på Gladsaxe Gymnasium.

Internationalt arbejde og samarbejde fylder enormt meget på Gladsaxe Gymnasium, hvilket har udmøntet sig i et stort og kvalitetsfyldt arbejde med eTwinning- og Erasmus+ projekter over de sidste mange år. Derfor er det en selvfølge, at Gladsaxe Gymnasium i år er blevet kåret som officiel eTwinning-skole, en titel der for Gladsaxe Gymnasium giver rigtig god mening for deres nuværende og videre arbejde: ”Det at være en eTwinning-skole gør, at vi også får organisatorisk fokus på, hvordan vi kan udnytte alle de fordele som eTwinning giver ifm. internationalt samarbejde. Det giver helt automatisk et drive til at kanalisere det internationale arbejde i retning af de muligheder som eTwinning giver” lyder det fra skolens rektor Eva Krarup Steensen. Og fordele ved eTwinning ser de mange af på Gladsaxe Gymnasium fortæller Mette:

eTwinning har en stor værdi for os, fordi vi gennem eTwinning har mulighed for at samarbejde med hele Europa uden at skulle rejse rundt. Det faktum, at man kan få eleverne til at samarbejde med andre elever i Europa direkte fra klasserummet, giver en enorm fleksibilitet ift. planlægningen og variationen af undervisningen. eTwinning udvider mulighederne for at arbejde med elevernes interkulturelle kompetencer via et autentisk møde, som fordrer kommunikation på et helt andet plan end i den daglige undervisning.”

På Gladsaxe Gymnasium er de innovative i deres brug af eTwinning. De benytter eTwinning-platformen til at finde nye samarbejdspartnere, f.eks. hvis en klasse skal på studietur og gerne vil besøge nogen på turen og lave et samarbejde inden da, til Erasmus+ projekter, hvor eTwinning bruges som samlingssted for alle deltagere, hvor alt materiale lægges op og fremvises, så som lektier, introduktioner, spørgeskemaer, evalueringer osv. og til at udvide lærernes netværk og finde nye spændende samarbejdspartnere og områder, som de kan udvikle sig igennem, både didaktisk og pædagogisk. Det er tydeligt, at Gladsaxe Gymnasium aktivt fremmer eTwinnings værdier og pædagogik, og fremstår som rollemodel for andre skoler.

eTwinning
eTwinning