Projekter mellem danske skoler
© eTwinning DK

Projekter mellem danske skoler

16-05-2019

eTwinning-lærerambassadør Marie Louise Petersen fortæller, hvordan man kan lave projekter udelukkende mellem danske skoler eller institutioner. Altså nationale projekter og på dansk.

Langt ude i byen eller helt på kanten? I de senere år har der været talt om at trods små afstande og mange fine broer og oplyste veje i Danmark, så er danskerne nærmest blevet væk fra hinanden. Uvidenhed om hvor og hvordan de andre bor, og hvilke liv der leves og drømmes på de forskellige øer og egne har ført til mange fordomme og generaliseringer om egne landsmænd og –kvinder.

Men med nationale eTwinning-projekter er der heldigvis kommet gode muligheder for digital og mental brobygning mellem skoleelever i hele Danmark! Børn og unge i alle aldre har nemlig muligheden for at udveksle viden, oplevelser, vitser og quizzer eller sammen udvikle sange, film og eventyr på kryds og tværs af landsdelene. De interkulturelle kompetencer kan komme i spil på en helt ny måde i en dansk kontekst og derved styrke elevernes nysgerrighed og åbenhed over for det, der umiddelbart synes anderledes i eget land.

eTwinning-portalen, som mest er kendt for internationale projekter, har siden 2015 også givet lærere og pædagoger adgang til at finde samarbejdspartnere og lave projekter med andre skoler og institutioner i hele Danmark.

Så det kan både handle om faglige samarbejdsprojekter mellem elevgrupper på forskellige danske skoler og fx to børnehaver i en kommune, hvor pædagogerne tilrettelægger aktiviteter, hvor deres børnegrupper udveksler billeder, historier, sange og måske også besøger hinandens institutioner.

Ved at bruge eTwinning-portalens søgefunktioner er det let at finde partnere blandt de mere end 6000 registrerede brugere i Danmark. Har man allerede en kontakt på Læsø eller i Nakskov, så kan det stadig være fordelagtigt at registrere sig på eTwinning.net og fx få tildelt et Twinspace. Twinspacet er et færdiglavet, digitalt klasseværelse, hvor eleverne kan dele, skrive, chatte og tilmed høre og se hinanden.

Netop fordi det hele foregår på dansk, er det meget ligetil at kaste sig ud i, og der er masser af forskellige faglige indfaldsvinkler: Danmarkshistorie og -geografien kan få helt nye dimensioner og virke mere vedkommende, hvis den fortælles af de børn, der bor hvor landskabet ser ud som det gør, eller hvor en særlig historisk begivenhed har fundet sted.

Sammenligning af skoleforhold, fritidsudbud og hvad de respektive kommuner bruger på unge og gamle, kan gøre samfundsfag mere konkret. I dansk kan eleverne digte en fælles historie eller lave videointerview. Det grimmeste eller smukkeste sted, der hvor man bor, kan formidles til de andre med kunst. Innovative idéer til turisme og andre erhverv i lokalområdet kan afprøves sammen med partnerklassen eller kan måske ende med en alternativ form for lejrskole.

Den autentiske kommunikation med andre tilfører desuden elevernes arbejde en særlig værdi – og forhåbentligt giver det nationale eTwinning nye glæder og erkendelser om Danmark.

Skulle man senere få lyst til at udvide til Norden eller resten af Europa, så er det nemt at gå skridtet videre, fordi man er en del af det store, europæiske fællesskab, så snart man laver eTwinning, også når det er med et dansk twist!

eTwinning
eTwinning