I Matter
© eTwinning DK

I Matter

07-06-2021

Projektet "I Matter" har modtaget Det Nationale og det Europæiske Kvalitetscertifikat i 2019

”I Matter” er et inspirerende og kreativt projekt, som blev udarbejdet af en specialklasse i Danmark og en grundskole i England. Lonnie Laugaard Rasmussen fra Pilehaveskolen og Nina Slater fra den engelske grundskole har skabt et projekt, som taler direkte til hjertet.

Projektet ”I Matter” tog udgangspunkt i faget Håndværk & Design. Projektet har kombineret kunst og digitalisering i ønsket om, at eleverne gennem kunst ville opdage, at alle mennesker er unikke. Nok kan nogen ligne hinanden i form af udseende, hobbies eller vaner, men på trods af dette er alle individer unikke, værdifulde og har en speciel indvirkning på sine omgivelser.

Lærerne startede projektet ud med at snakke med eleverne om, hvilke egenskaber der gør, at de hver især er forskellige og unikke. Herefter fik eleverne til opgave at tage et fingeraftryk, som efterfølgende blev skaleret op, så eleverne havde mulighed for at se på fingeraftrykkene sammen på tavlen og her gennemgå, hvor forskellige aftegningerne var. Formålet med fingeraftrykkene var ikke blot at finde frem til forskelligheder, eleverne skulle også lave kunst ud af deres fingeraftryk. Alle elever fik dermed til opgave at dekorere to af deres fingeraftryk.

De dekorerede fingeraftryk blev understøttet af en personlig præsentation, hvor eleverne kort fortalte om dem selv. Herefter blev præsentationerne samlet i en fælles QR-kode, der netop illustrerer, at alle er individuelle, men samtidig er en del af en gruppe.

Projektet blev afsluttet med en udstilling på Pilehaveskolens gange, hvor elevernes meget flotte, forskellige dekorerede fingeraftryk er at finde. Projektet har i den grad formået at tale ind i læringsmålene på faget Håndværk & Design, som indbefatter, at eleverne gennem sansemæssige erfaringer skal opnå kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi for eleven selv og for andre.

”I Matter” er et projekt, som påtaler nogle af de problemstillinger, man som ung kan stå overfor på oplysende og inspirerende vis.

eTwinning
eTwinning