Hvornår kan vi gøre det igen?
Seminarets deltagere foran De Hvide Mænd i Esbjerg © eTwinning DK
Hvornår kan vi gøre det igen?
Naturbørnehaven Myrthuegård © eTwinning DK
Hvornår kan vi gøre det igen?
Guidet tur til Fanø © eTwinning DK

Hvornår kan vi gøre det igen?

29-11-2022

Laura Soili fra Finland deltog i september 2022 på eTwinning-seminaret i Esbjerg med temaet ”Nordic kindergarten pedagogy meets and plays with technology”. Følgende er en dansk oversættelse af hendes artikel om hendes og de andre finske deltageres oplevelse med seminaret.

I september 2022 blev der afholdt et eTwinning seminar i Esbjerg, der var rettet mod dagtilbud og andet pædagogisk personale. Fire deltagere fra Finland deltog i det tre dage lange seminar, der havde temaet ”Nordic kindergarten pedagogy meets and plays with technology”. I løbet af seminaret kunne deltagerne prøve workshops og lære greb fra dansk og nordisk pædagogik samt læring gennem leg med teknologi. Deltagerne på seminaret kom til at lære kolleger fra andre lande at kende og har fundet partnere til internationalt samarbejde og eTwinning-projekter! Jeg har interviewet deltagere fra den finske delegation om deres oplevelse på seminaret:

Nye og gamle bekendtskaber

Turen til Esbjerg begyndte med fly fra Helsinki og fortsatte gennem Danmark med tog. Vi mødte kolleger fra ind- og udland og havde spændende og inspirerende diskussioner.

Gennem seminaret lærte jeg en masse om forskellige redskaber og teknikker, fortæller Reetta Kauppinen.

Turen var rigtig god – især samtalerne med entusiastiske kolleger. De møder inspirerede mig til at udvikle mine egne kompetencer. Jeg var også glad for at se en dansk ven fra et tidligere Erasmus+ projekt, fortæller dagtilbudsleder Marja-Terttu Puurila.

Det var en rigtig god tur. Jeg ville tage af sted igen med det samme, hvis jeg kunne, fortæller Henna Ojala.

Dansk pædagogik kombineret med projektidéer

Deltagerne lærte en masse, og den danske måde at samarbejde og lave pædagogik gav mig en masse idéer til min egen praksis. Jeg lærte også mere om eTwinning på seminaret og tekniske redskaber, der kan bruges i mit videre arbejdsliv, fortæller Reetta.

Vi besøgte blandt andet naturbørnehaven Myrthuegård på seminaret. Her lavede vi øvelser i naturen, med at studere insekter og balanceøvelser. Øvelserne mindede mig om den danske måde at fokusere på samarbejde frem for individuel konkurrence, og vi lavede alle øvelser i par eller grupper, hvilket samtidig bidrog til at lære de andre deltagere at kende, beretter Marja-Terttu.

Deltagerne besøgte tre forskellige danske børnehaver på seminaret i Esbjerg. I en af børnehaverne havde hvert grupperum et tema, og så roterede børnegrupperne løbende mellem dem. Hver gang blev der taget højde for, at alle grupper nåede at lære deres grupperum godt at kende inden de roterede videre. Det var en interessant måde at tænke det på, at rummene ikke nødvendigvis behøver ændres, men at grupperne kan flyttes i stedet, fortæller Henna.

Leg og lær med teknologi

Seminarets tema var ”Nordic kindergarten pedagogy meets and plays with technology”, og blev brugt som rød tråd gennem hele seminaret, blandt andet i projektidéerne, workshops og diverse redskaber, som vi lærte at kende under seminaret, eksempelvis Padlet, StoryJumper og Canvas, fortæller Marja-Terttu.

Ud over hovedtemaet fokuserede seminaret på at kombinere natur, udendørsaktiviteter og videnskab med leg og digitale værktøjer. Vi tager på ugentlige ture, så læring i naturen er et anvendeligt emne, tilføjer Marja-Terttu.

Netværksdelen af seminaret står også helt centralt for de finske deltagere, der nød at udveksle idéer og få inspiration fra erfarne europæiske kolleger. Det kommer både dem selv, deres kolleger der hjemme og deres børn til gavn, fortæller Henna.

Projektidéer bliver til virkelighed

I løbet af seminaret havde deltagerne mulighed for at dele deres projektidéer med de andre, og danne projektgrupper på baggrund af disse. På den måde blev flere lignende idéer kombineret og udbygget i fællesskab. Seminaret gav også inspiration til, hvordan eTwinning-aktiviteter kan inddrages i ens daglige arbejde.

Vi er lige begyndt på vores eTwinning-projekt fra seminaret i Esbjerg. Det var anden gang jeg deltog i den type arrangement, og ved det sidste blev der skabt grundlag for mange års godt samarbejde. Det virker til, at det samme kan blive gældende for det nye, fortæller Henna.

Vores eTwinning-projekt, ”Discovering our commonalities” blev også startet under seminaret I Esbjerg og er allerede i fuld gang. I projektet deltager børnene i internationale samarbejder, og introducerer dem selv, deres by og land, og lærer derigennem om andre europæiske lande. I løbet af projektet indarbejdes også børns rettigheder og bæredygtig udvikling.

Afsluttende blev deltagerne spurgt om det havde været værd, at deltage i eTwinning-seminaret i Esbjerg. Alle var enige om, at det bestemt er det værd!

Jeg opfordrer alle der arbejder med pædagogik og børn til at deltage i lignende seminarer. Personligt ville jeg også gerne deltage i igen, siger Reetta.

Jeg har deltaget i et lignende seminar en gang før, og vil helt sikkert tage af sted igen, hvis jeg kan. Jeg ville endda gøre det fast! Jeg anbefaler varmt eTwinning seminarer til alle der er interesserede i internationalt samarbejde og selvudvikling, fortæller Marja-Terttu.

Jeg anbefaler denne slags tur til alle. Det er givende at se, hvad der sker andre steder og hvordan pædagogik og dagtilbud udvikles i andre lande, fortæller Henna glædesstrålende.

Forfatter: Laura Soili

Dansk oversættelse: Clara Kamille K. Gosvig

Billeder: Laura Soili og Claus Berg

eTwinning
eTwinning