eTwinning
eTwinningeTwinning
Europa durch die Augen der europäischen Jugend gesehen
© eTwinning DK

Europa durch die Augen der europäischen Jugend gesehen

04-11-2021

Greve Privatskole har netop modtaget et nationalt kvalitetsmærke for deres tysksprogede eTwinning-projekt ”Europa durch die Augen der europäischen Jugend gesehen”.

Af Kristine Klang, studentermedhjælper, STIL

Projektet stiller skarpt på læringsmålene for tysk, historie og samfundsfag og ved eksemplarisk at benytte digitale ressourcer på kreative og lærerige måder. Projektet understreger muligheden for at arbejde både fagligt og tværfagligt med eTwinning og give eleverne mulighed for at benytte deres sproglige kunnen i praksis.

Merete Petersen fra Greve Privatskole har udarbejdet eTwinning-projektet ”Europa Durch die Augen der europäischen Jugend gesehen” i et tæt samarbejde mellem lærere og elever fra Tarup Skole i Odense og en slovakisk, tyrkisk og kroatisk skole. Gennem projektet har eleverne arbejdet med tyske tekster, billeder og sange, som har været relateret til historie, tysk, og samfundsfag. Eleverne har arbejdet sammen i internationale grupper med tysk som deres fælles kommunikationssprog. Undervejs i projektet har eleverne fra de fire lande samarbejdet om udvalgte europæiske lande, hvor de har produceret digitalt indhold såsom e-News Papers, quizzer, posters mm., hvilket de senere har videreformidlet til hinanden.

Projektet har primært udspillet sig under skolenedlukningerne, men grundet eTwinnings mulighed for at mødes sikkert online har det været muligt for alle parter at vedholde engagement, kreativitet, og samarbejde. Projektet er et eksemplarisk udtryk for, hvad det kan give både lærere og elever at arbejde internationalt. Ydermere fortjener projektet at blive videreformidlet, da projektet understreger, at hjemmeundervisning ikke kun har været klassisk klasseundervisning over Teams og Zoom, men at kreative, tværfaglige, kulturelle og internationale aktiviteter har kunnet opstå på trods af den begrænsede mobilitet.

Tillykke til Lærer Merete Petersen fra Greve Privatskole for det flotte kvalitetsmærke. Også lærerambassadør Lotte Tingsager fra Tarup Skole var aktivt med og har fx i TwinSpacet lært sine partnere, hvordan projektet kunne opnå absolut top-point. Det understreger effekten af sparring fra en eTwinning-ambassadør.

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/europa-durch-die-augen-der-europaeischen-jugend-gesehen" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6076" role="img"><desc id="desc-6076">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/europa-durch-die-augen-der-europaeischen-jugend-gesehen" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-646" role="img"><desc id="desc-646">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/europa-durch-die-augen-der-europaeischen-jugend-gesehen" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1146" role="img"><desc id="desc-1146">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/europa-durch-die-augen-der-europaeischen-jugend-gesehen" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-798" role="img"><desc id="desc-798">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning