Auraskolen afd. Hjerting, Esbjerg
© eTwinning DK

Auraskolen afd. Hjerting, Esbjerg

06-04-2021

Af Kristine Klang, studentermedhjælper, STIL

På Hjerting Skole Aura arbejder lærere og elever kreativt og intensivt med eTwinning i undervisningen. I dette portræt fortæller underviser Louise Clemmensen om Hjerting Skole Auras arbejde med eTwinning og hvilke fordele og værdier, lærere og elever har kunnet drage af det flotte arbejde, skolen har udført over de seneste år. Et arbejde, der i år bliver anerkendt med titlen officiel eTwinning-skole. En titel der betyder, at alle tre afdelinger af Auraskolen nu kan kalde sig for officielle eTwinning-skoler.

”eTwinning bidrager til Aura skolens mål om, at alle elever skal kunne mestre deres ukendte fremtid samt at bidrage til at styrke elevernes 21st Century Skills” fortæller Louise Clemmensen. På Hjerting skole Aura, er de optaget af at deltage i forskellige eTwinning-projekter. De bruger eTwinning til at opsøge samarbejdspartnere og som inspiration til projekter samt emner i undervisningen. Louise kan se mange fordele ved at deltage i og inddrage et eTwinning-projekt i undervisningen:

Man åbner verdenen op og lukker den internationale dimension helt ind i klasselokalet, så projektet/emnet bliver mere nærværende. Det giver også en stor motivation for eleverne, at vi er fælles om et projekt med andre elever fra andre lande, så de kan få brugt deres fremmedsprog i en form for autentisk kommunikation.”

”Ved at benytte eTwinning i undervisningen opnår eleverne et udsyn ved at møde andre kulturer som forberedelse på det internationale arbejdsmarked”, fortæller Louise. Netop den internationale dimension og arbejde fylder rigtig meget på Auraskolen, hvor de har en international væg med skriften ’a window to the world’. Auraskolen afd. Hjerting formår i deres eTwinning arbejde at sætte en dagsorden, der fungerer som inspiration for andre skoler og lærere, hvorfor titlen som officiel eTwinning-skole er blevet tildelt skolen.

eTwinning
eTwinning