Hvordan har europæiske børn det egentlig?
© eTwinning DK

Hvordan har europæiske børn det egentlig?

13-06-2024

UNICEF udgiver nu en rapport, hvor de overordnet gør status over EU's yngste medlemmer; deres behov, deres levevilkår og deres rettigheder. Rapporten dykker særligt ned i 4 tematikker, der er relevante på tværs af alle medlemslandene: Fattigdom, psykisk sundhed, miljø og klima samt påvirkningen af digitale teknologier på børnenes liv og hverdag.

Rapporten består af data indsamlet i perioden 2019 - 2024 og dækker dermed perioden med Covid19. Ud over Covid19 fremhæver rapporten følgende udfordringer på tværs af Europa:

- klimaforandringerne er blevet tydelige på vores kontinent

- migration fylder stadigt mere

- den europæiske demografi ændrer sig med faldende fødselsrater og store aldrende befolkningsgrupper

- krigen i Ukraine

- inflation

- digital transformation i form af kunstig intelligens.

Der er 81 millioner børn i EU, og de udgør 18% af den samlede befolkning. Der er 6 millioner flygtninge i Europa, hvoraf 33% er børn. Samtidig ankommer 67% af børn, der flygter til Europa, uden voksne - enten alene eller fordi de er blevet adskilt på rejsen.

Selvom familiestrukturer er under forandring lever 68% af alle børn i EU i familier med 2 voksne, og yderligere 20 % i fler-generationshjem.

Børnedødelighed i EU ligger meget lavt på 3.5% op imod et globalt tal på 38.1%. De mest almindelige dødsårsager blandt 10-19-årige er trafikuheld, selvom selvmord desværre også er en del af statistikken. Derudover er overvægt hovedbekymringen hvad angår børns fysiske sundhed. Tallene varierer meget fra land til land, men gældende for alle lande er, at drenge ligger højere i statistikken end piger. I Danmark er mellem 20-30% af børn mellem 0-19 år overvægtige ifølge WHO.

Overordnet set er danske børn tilfredse med deres liv, hvis vi spørger 15-årige, hvilket PISA gjorde i 2022. Her svarer 81% af de 15-årige, at de er glade for det liv, de lever. I Europa varierer dette tal mellem 87% i Holland og 64% i Polen og Malta.

Bekæmpelse af fattigdom er et af EU's kerneområder, og i 2016-2019 faldt fattigdomstallene stødt. Fra 2019-2022 ser vi igen en stigning, der betyder, at 20% af EU's børn lever i eller på kanten af fattigdom.

Rapporten rummer mange flere nuancer og flere nedslag indenfor de 4 overordnede tematikker. Skulle du have interesse i selv at læse mere, kan du finde rapporten her:

https://www.unicef.org/eu/reports/report-state-children-european-union

 

eTwinning
eTwinning