Ansøg om Nationalt Kvalitetsmærke, senest 24 juni
© colourbox

Ansøg om Nationalt Kvalitetsmærke, senest 24 juni

25-05-2022

Hvorfor ansøge?

Kvalitetscertifikatet er en konkret anerkendelse af den høje standard af læreres og pædagogers eTwinning-aktiviteter. For eleverne betyder dette et løft af deres arbejde, og generelt for skolen/institutionen giver certifikatet offentlig anerkendelse af skolens/institutionens engagement, hvad angår kvalitet og åbenhed i europæisk samarbejde.

Bemærk, at tildelt Nationalt Kvalitetscertifikat er en forudsætning for senere at opnå Europæisk Kvalitetscertifikat og at deltage i pris-konkurrencer m.v. – samt for skolen/institutionen at kunne ansøge om at blive officiel eTwinning-skole,

Vilkår

Betingelserne er:

  • at projektet har fælles mål og en delt plan
  • at projektet er afsluttet eller i sine sidste faser
  • at du og dine elever i væsentligt omfang har bidraget til projektet og at det er beskrevet tydeligt i den ansøgning du indsender
  • at det indbyrdes samarbejde mellem partnerne samt projektresultaterne fremgår tydeligt
  • at du har overvejet eSikkerheds- og copyrightspørgsmål

Synlighed af projektresultater betyder konkret, at der bør være væsentlige resultater og formidling fra projektet offentliggjort som 'public'-sider i projektets TwinSpace. Altså indhold, der kan ses på TwinSpacet også af besøgende, der ikke selv er med i projektet eller har en eTwinning-brugerkonto.

Læs mere om ansøgningen

Der er god information om kvalitetsmærket på den europæiske eTwinning-portal - klik her.

Læs vejledning til ansøgning om Det Nationale Kvalitetscertifikat -klik her (OBS: vejledningen er indholdsmæssigt nogenlunde dækkende, men er endnu ikke opdateret i 2022, herunder med datoer).

Mere om kvalitetscertifikater

Spørg os i eTwinning Nationale Support Organisation (NSO), hvis du er tvivl om noget: etwinning@stukuvm.dk

Forskellige frister i de 43 lande:

Ansøgningsfristen fra land til land er forskellig og besluttes af det enkelte lands nationale support organisation, eTwinning NSO. Alle NSO'er skal dog i år have afsluttet deres evaluering af alle deres egne ansøgninger senest 31. juli 2022. NSO i Danmark har besluttet i år at lægge fristen så senest muligt, og det er altså denne sommer blevet dansk frist fredag den 24. juni. I kan dermed sagtens opleve, at jeres udenlandske projektpartnere har – eller har haft – en helt anden og meget tidligere frist.

eTwinning
eTwinning