Unsere Märchenwelt
© eTwinning DK

Unsere Märchenwelt

14-06-2022

Lærer Merete Petersen har for projektet "Unsere Märchenwelt" modtaget det Nationale Kvalitetsmærke i 2022. Forløbet blev gennemført i tysk med 7.a fra Greve Privatskole

Af Kristine Klang, studentermedhjælper, STIL

Det tysksprogede projekt ”Unsere Märchenwelt” har meget fortjent modtaget anerkendelse for det store arbejde, som både elever og lærere fra otte lande har bidraget med og den danske lærer bag projektet er derfor blevet tildelt Det Nationale Kvalitetsmærke. I forløbet har deltagere fra Spanien, Kroatien, Grækenland, Italien, Polen, Slovenien, Letland og Danmark arbejdet med Brødrene Grimm som emne og derigennem bearbejdet flere af Grimms eventyr på kreativ vis. Dette har indbefattet autentisk, tysksproget dialog, samarbejde på tværs af lande og flotte slutprodukter udarbejdet af eleverne.

I Danmark er det Merete Petersen fra Greve Privatskole, som har deltaget med sine 7. klasse elever. Eleverne har nydt det sjove og udfordrende ved den form for arbejde, som et eTwinning-projekter fordrer frem for blot "almindeligt skolearbejde", som eleverne kalder det. Med Brødrene Grimm som emne har projektet arbejdet med flere af eventyrene ved brug af forskellige apps i samarbejde mellem alle klasserne i de otte deltagerlande. Eleverne har lavet kreative logoer til fælles afstemning blandt alle klasser. De har produceret fælles spil og quizzer via samarbejde på tværs, udarbejdet e-bøger, og så har de dramatiseret, sunget og danset for hinanden. Som slutprodukt har eleverne planlagt, optaget og redigeret en film: Der Hase und der Igel.

Gennem projektet har eleverne prøvet kræfter med forskellige arbejdsformer, bl.a. gruppearbejde, makkerpar, individuelt arbejde, fremlæggelser og er blevet kastet ud i både at optræde med sang, dans og drama. eTwinning-projektet har ydermere muliggjort opnåelsen af fællesmålene for tyskfaget, som bl.a. indbefatter at arbejde med lytte-, læse-, tale- og skrivekompetencer, samt etableringen af møder med tysktalende. Eleverne har prøvet kræfter med og udfordret deres sproglige kompetencer i mødet med elever fra andre lande og har derigennem indgået i autentiske tysksprogede dialoger.

eTwinning
eTwinning