https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Thinking outside the box

26-02-2019

Thinking outside the box” er et projekt, hvor 4 skoler fra Rumænien, Polen, Tyrkiet og Danmark samarbejder. Det er samtidig en del af et Erasmus+ projekt: ”Challenging Communication in a Committing Community”, der kaldes ”The 4 C´s”. De danske lærere er Marita Knak og Ulla Lambek, Agerbæk Skole.

Af Ulla Lambek, Agerbæk Skole

Ideerne bag projektet
Det har altid været vort ønske at drage fordel af de interessante muligheder, vi har for at organisere virkelighedsnære samarbejdsprojekter nu, hvor alle vore elever arbejder på computere.

Eleverne skulle løse problemstillinger, skrive tekster og fremstille præsentationer på en måde, hvor de arbejdede sammen i tværnationale grupper, nogle gange på samme tid i de samme programmer. De skulle planlægge hvad, hvornår, hvordan, hvorfor m.v. ved at kommunikere via chatprogrammer og Skype. Vi ønskede at etablere et forpligtende samarbejdsfællesskab.

Vi ville inspirere eleverne til at være innovative og få ”virkeligheden ind i skolen”, så én af opgaverne var at opfinde noget brugbart. Vi opfordrede grupperne til at kontakte lokale virksomheder i håb om, at der kunne opstå noget samarbejde omkring opfindelserne.

Formål
Formålet med projektet var at udvikle elevernes horisont, kulturelt såvel som personligt. Vi ønskede, at de skulle tilegne sig et mere nuanceret syn på tilværelsen for derved at opnå en forståelse for deres egen og ikke mindst andre menneskers situation.

Målet er at udvikle moderne og mere interessante måder at undervise og lære på ved at skabe et stimulerende, virtuelt læringsmiljø med henblik på at forbedre elevernes motivation for at tilegne sig viden i et forpligtende fællesskab.

Samtidig fik eleverne mulighed for at udvikle deres tale-, skrive- og lyttefærdigheder, arbejde i grupper, tage selvstændig stilling, være kreative og innovative. Vi håber, at vores undervisningsform kan være med til at gøre skolegangen mere interessant og relevant set med ”elevøjne”.

Arbejdsproces
Vi valgte at bruge kommunikative IT-programmer, der giver eleverne mulighed for at arbejde sammen i de samme dokumenter/programmer, f.eks. Google Docs, hvor det er muligt at flere elever kan arbejde på samme tid. Eleverne blev organiseret i forskellige tværnationale teams, med en repræsentant fra hvert af de fire lande.

Vi vurderede, at arbejdsprocessen var mindst lige så vigtig som det færdige produkt. Her foregik alle elevernes idéudvekslinger, vurderinger, diskussioner, argumentation, refleksion og stillingtagen.

Første forløb: ”Science fiction og Georg Gearløs”

Vi startede med at invitere 25 til 30 elever fra hvert land til Twinspace, lave en lukket Facebookgruppe og etablere en hjemmeside. På Facebook opstod hurtigt et lille uformelt fællesskab blandt eleverne. Første aktivitet var en elevkonkurrence om at fremstille det bedste logo. Se logo herover.

Projektet blev præsenteret på et webinar, hvorefter arbejdet kunne begynde.

Herunder ses en præsentation om Sci fi.

Herunder ses en præsentation af Georg Gearløs-projektet.

Tags

HashtagGrundskolen

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/thinking-outside-the-box/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9421" role="img"><desc id="desc-9421">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/thinking-outside-the-box/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6617" role="img"><desc id="desc-6617">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/thinking-outside-the-box/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6350" role="img"><desc id="desc-6350">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/thinking-outside-the-box/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1315" role="img"><desc id="desc-1315">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close