Specialskolen Pilehaveskolen, Assens
© eTwinning DK

Specialskolen Pilehaveskolen, Assens

06-04-2021

Af Kristine Klang, studentermedhjælper, STIL

Der ligger en stor anerkendelse i at blive godkendt som eTwinning skole, og det er måske særligt vigtigt, at det netop er en specialskole, der bliver belønnet med eTwinning-skolemærket og titlen som officiel eTwinning-skole.” fortæller Mette Karlson, skoleleder på Pilehaveskolen i Assens.

Siden starten af 20’erne har specialskolen Pilehaveskolen i Assens arbejdet med og sat fokus på den internationale dimension i undervisningen. Lærere og elever har gennem de sidste mange år udarbejdet en række kvalitets eTwinning-projekter og været et forbillede for, hvordan man inddrager og benytter eTwinning, når man underviser børn med specielle behov. Pilehaveskolen har derfor længe været en rollemodel for andre skoler, hvorfor titlen som officiel eTwinning-skole i år er blevet tildelt Pilehaveskolen i Assens.

Lonnie Laugaard, der er én af hovedpersonerne bag eTwinning-arbejdet på Pilehaveskolen, fortæller, at eTwinning bliver brugt som udgangspunkt for deltagelse i projekter inden for alle fag. Typisk deltager flere af skolens klasser i samme projekt sammen med klasser fra andre steder i Europa: ”Vi har deltaget i projekter, hvor alle deltagere havde særlige behov, men også projekter hvor skolens deltagende klasser kun har samarbejdet med klasser fra grundskoleregi. Det er fuldt ud muligt at lave projekter hvor specialklasseelever samarbejder med grundskoleelever på lige fod - det handler blot om at indtænke det i planlægningsfasen af projektet”. Lonnie fortæller videre, at gennem deltagelse og arbejde med internationale projekter via eTwinning får eleverne udbygget deres interkulturelle kompetencer og lært at samarbejde om noget med nogen, der er anderledes end dem selv. De oplever, at de samarbejder med elever ude i verden.

Mette Karlson, skoleleder på specialskolen Pilehaveskolen, er glad og stolt over, at Pilehaveskolen er blevet kåret som officiel eTwinning-skole. Hun mener, at Pilehaveskolen får en unik mulighed for at blive understøttet i at arbejde med den internationale dimension - og ikke mindst vigtigt - vil kontakt og udvikling kunne etableres og vedligeholdes via de mange muligheder, de elektroniske medier tilvejebringer. Mette fortæller også, at anerkendelsen forhåbentlig vil medvirke til, at man internt i Assens Kommune og på landsplan skaber opmærksomhed om, at specialskolen Pilehaveskolens engagerede medarbejdere og dejlige elever også kan være med, når det drejer sig om at inddrage den internationale dimension i eleverne læring og udvikling.

eTwinning
eTwinning