eTwinning
eTwinningeTwinning
Show me your town
© Colourbox

Show me your town

24-11-2021

Projektet "Show me your town" har modtaget Det Nationale Kvalitetscertifikat i 2019

Der er mange måder at lære om byer, forskellige kulturer og udfordre sine engelskkundskaber på. I Projektet ”Show Me Your Town” fik eleverne fra Parkskolen i Struer og den Italienske skole Fracassetti-Capodarco i Fermo, mulighed for at lære om og udfordre netop dette på kreativ og sjov vis.

”Show Me Your Town” er et internationalt projekt, som er blevet udformet i et samarbejde mellem Ellen Burkarl fra Parkskolen og to lærere fra den italienske skole Fracassetti-Capodarco. Projektet er tværfagligt og tager udgangspunkt i engelsk, historie og geografi. Gennem projektet har eleverne lært om de kulturelle forskelligheder der er mellem de to europæiske lande, samt fået et indblik i, hvilken historie hver deres by besidder.

De deltagende elever var i alderen 12-15 år og deres indbyrdes kommunikation på tværs af skolerne foregik på engelsk. Dette var både i form af diverse opgaver samt ved skype-møder. ”Show Me Your Town” startede ud med et surprise skype-møde fra skolen i Italien, dette var første gang eleverne fik mulighed for at interagere med hinanden. Herefter påbegyndte eleverne fra hver skole en Streetview-udfordring, som dannede grundlaget for projektet. Eleverne fra hver skole skulle udforme en rute, som ledte gennem deres by og sluttede ved en bygning el.lign., som er af historisk betydning for byen. Eleverne skulle herefter følge samarbejdsklassens rute på Google Maps, ved brug af Streetview funktionen, og forhåbentlig ende det korrekte sted. Udover den flotte udførelse af denne opgave, præsenterede eleverne på Parkskolen ydermere forskellige steder af deres by, som de mente var vigtige at lægge vægt på. Eleverne fra den italienske skole lavede derimod en video som præsenterede byer, oplevelser, traditioner og mad som er vigtige kendetegn for Danmark. Dette gjorde de ud fra informationer, som de gennem projektet havde modtaget fra de danske elever.

Projektet blev afsluttet med en quiz om hver by, hvor eleverne fik mulighed for at se, hvor meget de havde lært gennem projektet. Alt i alt, et utroligt kreativt projekt, hvor eleverne gjorde brug af forskellige teknologiske redskaber og skabte indsigt i Struer og Fermos historie.

eTwinning
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="https://school-education.ec.europa.eu/da/etwinning" target="_blank">eTwinning på European School Education Platform (ESEP)</a></li><li><a href="https://facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li></ul></div>
eTwinning
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/show-me-your-town" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9332" role="img"><desc id="desc-9332">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/show-me-your-town" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8747" role="img"><desc id="desc-8747">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/show-me-your-town" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9483" role="img"><desc id="desc-9483">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a rel="noopener" href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/show-me-your-town" target="_blank"><svg aria-labelledby="desc-3500" role="img"><desc id="desc-3500">eTwinning</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/7903cea030df30f75298c8c7a8d6e0fd.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
eTwinning