Scientific innovation and research on the Sustainable Development Goals
© Colourbox

Scientific innovation and research on the Sustainable Development Goals

19-03-2020

Innovativt gymnasialt Erasmus+ projekt om verdensmålene, der lader eleverne tage styringen og finde bæredygtige løsninger.

Scientific innovation and research on the Sustainable Development Goals eret innovativt Erasmus+ K2 mobilitets projekt, som har til formål at inspirere eleverne til at arbejde med fysik, samt forbedre lærernes vurderingskompetencer med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Magnus Limborg, Tobias Frykman og Mette Præstiin Brandt fra Gladsaxe Gymnasium oprettede i november måned 2019 projektet sammen med otte lærere fra henholdsvis Slovakiet, Holland og Tyskland. Første mobilitets-uge fandt sted i januar måned 2020, hvor eleverne fra Slovakiet, Tyskland og Danmark tog turen til den hollandske skole i Arnhem. Her skulle eleverne fra de andre lande bo hos de hollandske elever. Eleverne har i marts måned været på besøg hos den tyske skole i Flensborg, som de netop er hjemvendt fra.

Projektet er et fantastisk eksempel på, hvordan eTwinning-platformen i form af TwinSpace, kan benyttes som kommunikationsværktøj, til videndeling og i et internationalt samarbejde. Før, under og efter de to mobilitets-uger, har eleverne delt vlogs om dem selv, fortalt om deres oplevelser hos deres værtsfamilier og i grupper fundet mulige løsninger på de 17 verdensmål. En elevgruppe har bl.a. arbejdet med Hyperloop, et transportmiddel der er tænkt af Elon Musk som fremtidens transportmiddel. Her vil eleverne sammenlige Hyperloop med andre langdistancetransportmidler med udgangspunkt i energi, bæredygtighed, passagerkapacitet og rejsetid. Andre elevgrupper vil se nærmere på grønne byer, undergrundsvand og den omvendte drivhuseffekt.

Scientific innovation and research on the Sustainable Development Goals vil fortsætte frem til 2021, hvor eleverne i januar måned skal besøge Gladsaxe Gymnasium og i april skal besøge den slovakiske skole i Bratislava. Gennem projektet får eleverne udfordret deres engelskkundskaber mundligt og skriftligt, de stifter bekendtskab med andre kulturer og får et indblik i unge menneskers liv i andre lande.

Projektet taler rigtig godt ind i dette års eTwinning-tema ”Klimaforandringer og miljøudfordringer”, lærerene formår at stille skarpt på virkelige udfordringer, og eleverne bliver gennem projektet udfordret både fagligt og personligt. Netop derfor er projektet kåret som ét af årets vinderprojekter i ”Bedst i eTwinning DK 2019”.

Deltagere i projektet er: Magnus Limborg, Tobias Frykman og Mette Præstiin Brandt

Skolens leder er: Eva Krarup Steensen

eTwinning
eTwinning