Ørestad Gymnasium
© eTwinning DK
Ørestad Gymnasium
© eTwinning DK
Ørestad Gymnasium
© eTwinning DK

Ørestad Gymnasium

28-10-2020

Af Josephine Steen. Studentermedhjælper, eTwinning DK i STIL.
I denne artikel møder vi et par undervisere og to tidligere elever fra Ørestad Gymnasium, der som det hidtil eneste gymnasium er blevet officiel eTwinning-skole i Danmark.

Ørestad Gymnasium (OEG) er beliggende i Ørestaden på Amager. Bygningen er arkitekttegnet og blev opført i 2005 med en ny pædagogik i sigte. Alt er åbent, der er højt til loftet og vinduer hele vejen rundt. Den ikoniske trappe snor sig fra stueplan og hele vejen op til 3. sal i en flydende bevægelse. Her findes ingen klasselokaler i traditionel forstand. De lokaler, der findes på skolen, er bygget op af glasvægge, og ellers udgør den åbne plads på plateauerne også undervisningsmiljøer – opdelt af elevskabe, cylinderformede tv-rum og sofaarrangementer. Udover en ekstraordinær arkitektur er gymnasiet også pioner på den digitale front. Her arbejder eleverne udelukkende digitalt med e-lærebøger og ingen print.
Digitalisering og internationale partnerskaber gennemsyrer skolens måde at arbejde og undervise på. Siden 2009 har OEG været tilkoblet eTwinning-netværket og tæller i dag seks aktive brugere og flere gennemførte projekter. Derudover deltager skolen i flere internationale netværk, bl.a. Ashoka-netværket, som er et globalt partnerskab mellem 300 skoler verden over, samt ’Global School Alliance’, der er et progressivt og internationalt samarbejde, hvis andre skoler ligger i Australien, New Zealand, USA, Indien og Storbritannien. Skolens netværk er med til at promovere en ”udadvendt undervisning”, som historie- og informatiklærer, Claus Witfelt, beskriver den.

En undervisning, der kobler hverdagens skolegang med virkeligheden uden for skolens lokaler, skaber kontakt til praksis og virkelighedens arbejdspladser og muliggør tværfaglige, internationale og projektbaserede læringsforløb. Claus gør selv en dyd ud af at undervise ud af lokalet og skabe en relation til praksis ved bl.a. at indhente samarbejdspartnere og virksomheder, som eleverne igennem forskellige faglige projekter udarbejder løsninger til. På den måde lærer eleverne at arbejde sammen, arbejde på tværs af fag, samt at tage ansvar for produktudvikling og præsentation for ’virkelige kunder’.

Det samme var grundstenen i det tidligere omtalte og prisbelønnede eTwinning-projekt, AVITAE, som blev gennemført af ca. 30 elever i samarbejde med underviserne Claus Witfelt og Charlotte Straby Tranberg, der begge er ankerpersoner for eTwinning på OEG. Projektet indbragte et European Quality label og var siden udslagsgivende for at gymnasiet fik titlen som officiel eTwinning-skole.

Læs mere om projektet: Entreprenørånd under lup - internationalt projekt på Ørestad Gymnasium.

Kasper og Bianca, tidligere elever om 'Fællesskab og faglighed'

Kasper Baun, tidligere elev på OEG, husker tilbage på sin deltagelse i eTwinning-projektet, som noget af det bedste fra gymnasietiden. Især påpeger han sammenholdet på tværs af årgangene på gymnasiet og ikke mindst underviserne, som de stadig fastholder kontakten med i dag som noget helt særligt.

En anden tidligere elev, Bianca Rasmussen, stemmer i: ”Det har været utroligt givende for mig at møde elever fra andre årgange og studieretninger bare inden for mit eget gymnasium, for slet ikke at tale om, hvor spændende det har været at arbejde med elever fra andre lande og kulturer.”

Kasper var i foråret 2016 på Tenerife, hvor han boede hos en af de spanske elever fra projektet, mens Bianca rejste med fire danske elever til Italien. Rejserne til udlandet og muligheden for at opleve en anden skolekultur på nært hold har lært eleverne at nedbryde en masse fordomme og at kommunikere internationalt, selv i fora, hvor engelskniveauet ikke var så højt. Eksempelvis oplevede Kasper, at en elev havde meget svært ved at formulere sig på engelsk. I stedet for at præsentere sin projektidé mundtligt tyede eleven til papir og pen og tegnede sin arkitektoniske idé for projektet. På den måde lykkedes det eleverne at nedbryde sproglige barrierer og at samarbejde om fælles løsninger, på trods af forskellige udgangspunkter.

Et netværk af muligheder

Udover interkulturelle og sociale kompetencer tager eleverne også metodiske arbejdsmetoder med sig fra eTwinning-projektet. Kasper fortæller ivrigt, at han har brugt projektets innovationsmetode i andre fag og sammenhænge, mens Bianca har gjort brug af nogle af projektets arbejdsmetoder i dansk og AT. Bianca og Kasper oplever, at det at have deltaget i et så stort internationalt projekt – og så have papir på det i form af EU-certificerede diplomer – har haft stor betydning i deres jobsøgning og optagelser på videregående studier:

”Jeg tror helt oprigtigt, at projektet er en af grundene til, at jeg er kommet ind på et topuniversitet i udlandet”, fortæller Bianca, der starter på Oxford University i England til efteråret, og fortsætter: ”Fordi jeg har været med i AVITAE, ved jeg hvad det vil sige at skulle stå i spidsen for et projekt, at skulle færdiggøre til en deadline, at skulle skrive avisartikler til en international målgruppe og kommunikere med mennesker, som har en anden forståelse for ting og andre vilkår end mig”. Kasper er enig og supplerer, at projektet ikke blot har givet ham adgang til et omfattende netværk, men også mod på at række ud og gøre brug af det i sin søgen på en fremtidig praktikplads.

Netværk til fremtidige samarbejder

Netværket og muligheden for at skabe kontakt til internationale partnerskaber er også, hvad Claus Witfelt udpeger som en af eTwinnings styrker. Han arbejder i øjeblikket på et science-projekt med en række skoler i Finland. Selve arbejdet og projektets format foregår uden for eTwinning-regi, men forbindelsen til samarbejdspartneren er skabt gennem et tidligere eTwinning-projekt. På den måde fungerer eTwinning godt som et redskab til at række ud efter nye kontakter med professionel baggrund og lignende interesser, samtidig med at det er en sikker og aflukket platform for eleverne at arbejde i.

I fremtiden kunne eTwinning komme til at udvide sin rolle på OEG. For eksempel kan eTwinning bruges til at udbyde en vifte af tilbud til skolens elever inden for forskellige emner og fag i forbindelse med 130-timers puljen, foreslår Claus Witfelt.

Skolens nyeste tilkommer til eTwinning, historie- og religionslærer Pernille Molsgaard, har også intentioner om at gøre eTwinning til et aktivt element på OEG. I dette efterår rejser Pernille med andre europæiske lærere til Polen for at deltage i årskonferencen, “eTwinning and Our Heritage: Where the Past Meets the Future”, der har fokus på kulturarvens rolle i undervisningen og de muligheder, eTwinning giver i forhold til f.eks. at facilitere adgang til kulturarv.

På trods af at hun endnu ikke har deltaget i projekter eller på anden vis har haft mulighed for aktivt at gøre brug af platformen, er Pernille interesseret i at lære mulighederne bedre at kende. Hun håber at blive klædt på med redskaber (og partnerskaber), som hun sidenhen kan udbrede til øvrige undervisere på OEG. Som eTwinning-skole ønsker hun, at endnu flere på OEG skal kende til og gøre brug af eTwinning, både til projektudvikling i undervisningen samt sparring internt og eksternt med andre skoler og brugere på portalen.

eTwinning
eTwinning