Meeting Cultures Beyond Stereotypes
© eTwinning DK
Meeting Cultures Beyond Stereotypes
© eTwinning DK

Meeting Cultures Beyond Stereotypes

26-08-2022

eTwinning-projektet ”Meeting Cultures Beyond Sterotypes” modtog inden sommerferien det nationale kvalitetsmærke. Vi har talt med Camilla Højlund fra 10iCampus i Varde om tankerne bag projektet, samt hvilket udbytte lærere og elever har fået af at være med.

Skrevet af studentermedhjælper Clara Kamille Gosvig, eTwinning DK

Da Camilla Højlund sammen med sin kollega Lene D. Berthelsen fra 10. klasses centeret 10iCampus i Varde kom i kontakt med lærerne fra Italien, Spanien og Grækenland gennem Partnerforums, var tanken egentlig at lave et eTwinning-projekt, hvor eleverne kunne mødes fysisk. Det satte corona-pandemien dog en brat stopper for, men projektet kørte alligevel videre online det første år til stor glæde for både elever og lærere. Den online-platform gjorde, at flere elever kunne være med i projektet, og bidrog samtidig med et interkulturelt fællesskab under nedlukningerne.

Jeg kan se gnisten i elevernes øjne, når de møder andre der er på samme niveau fra andre lande.” – Camilla Højlund

Camilla Højlund fortæller, at eleverne særligt har opnået sproglige kompetencer ved at skulle tale engelsk, når de kommunikerer med de andre elever. Når de ikke ”bare lige” kan slå over i dansk, hvis de mangler et ord, bliver de udfordrede til at skulle forklare sig på engelsk. Samtidig peger Camilla på, at eleverne er blevet venner for livet. De nåede at snakke sammen og samarbejde om forskellige projekter i et år, inden de kunne mødes fysisk i Italien, og selvom hendes elever nu har afsluttet deres 10. klasse, vil flere af dem gerne deltage, når de italienske elever kommer retur til Danmark. Begge rejser er finansieret af Erasmus+.

Som navnet fortæller, handlede eTwinning-projektet om at møde kulturer ud over gængse stereotyper. De danske, italienske, spanske og græske lærere aftalte før projektets start, hvordan rammerne skulle være. Dette indebar blandt andet aftaler om god ”netikette”, deling af ferieplaner og strukturering af forløbet. eTwinning-platformen blev brugt undervejs som et fælles værktøj og opslagstavle, hvor elever og lærere delte præsentationer af sig selv og resultaterne af de løbende projekter, der blev produceret. Blandt andet fik eleverne et oplæg fra et fotograf, hvor de lærte, hvordan man tager gode billeder. Derefter skulle de i transnationale grupper tage billeder, hvor en stereotyp blev overskredet. Hver gruppe fik et bestemt emne at fokusere på, fx sport, og skulle så diskutere og frembringe et billede, hvor der blev brudt med en stereotyp forestilling. Eleverne fik også oplæg af en journalist, der gav gode tips til at skrive artikler og arbejdede grafisk med at lave et logo til projektet. Eleverne stemte om, hvilket logo der var bedst, og det vindende blev projektets ”officielle” logo.

Som lærer oplever Camilla Højlund også at have fået meget ud af at være med i projektet: ”Det er fedt at opleve, at man har kollegaer rundt om fra Europa, der går med de samme tanker og møder samme problemstillinger, som vi gør i Danmark. Man kan lære meget af hinanden, og så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man lærer, at man er en del af et fællesskab”. Camilla beskriver at have opnået en bedre forståelse for samfundet, både det danske og det europæiske, gennem samarbejdet.

Selvom de Sydeuropæiske skoler måske ser mindre skinnende ud på overfladen, er de foran os i forhold til online-undervisning. De var lukket ned meget længere end os, så der er meget ,vi kan lære af dem.”

Den videndeling og erfaringsudveksling er ifølge Camilla en stor bonus for både lærere og elever og kan trækkes ind i mange andre kontekster. Igennem eTwinning har hun fået kendskab til en masse redskaber, der blandt andet kan bruges til at gøre online-undervisning mere sjov og levende. Camilla er da også allerede i gang med at lede efter partnerskoler i Hamborg, hvor hun snart skal rejse hen med en klasse. Hun håber, at flere vil benytte sig af eTwinning og de muligheder, platformen giver både lærere og elever.

”Meeting Cultures Beyond Stereotypes” har opnået det nationale kvalitetsmærke fordi projektet hele vejen igennem har været veldokumenteret. Eleverne har samarbejdet på tværs af lande og fået styrket deres engelskkundskaber, og undervisningen har været varieret og har fundet sted på tværs af forskellige platforme; og eleverne har opnået kendskab til stereotyper og kulturforskelle.

eTwinning
eTwinning