https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Let´s Discover our European Math World

24-11-2021

Let´s Discover our European Math World er beskrevet af lærer og eTwinning-ambassadør Ellen Burkarl, Parkskolen,Struer

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Kan man deltage i et eTwinning-projekt, selv om man ikke er sproglærer?
Svaret er klart, JA!
Okay, jeg snyder lidt – jeg underviser også i engelsk, men dette projekt deltog jeg i som matematiklærer.
Projektet var temmelig stort og involverede (det var i hvert fald planen) en matematiklærer fra hvert af de europæiske lande. Desværre faldt en lille håndfuld fra undervejs.
Det hele var stramt planlagt og meget vel organiseret af et par franske kolleger, der både lavede deadlines og udsendte rykkere, hvis man var for sløv. Ud over Twin Space var der oprettet en ”teachers´ blog”, hvor alt, der blev postet også blev lagt op. Det var rigtig fint.
Man havde heldigvis mulighed for at vælge lidt mellem aktiviteterne, da det kan være lidt svært at overkomme en aktivitet i hver måned – især fordi jeg deltog med en 9. klasse.
Vi deltog dog i introduktion (gruppefoto + introvideoer), der blev lagt på Twin Space. Det er altid spændende at se, hvordan de enkelte lande løser sådanne opgaver (nogle er meget lærerstyrede, mens andre er mere elevernes værk). Det giver gode samtaler om de forskellige landes kulturer.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Herefter deltog vi i et projekt (Field Trip), hvor vi besøgte et sted i vores land med kulturel interesse for at finde matematik i virkeligheden. Nogle lande foretog op til 4 ture, hvilket kan være noget af en udfordring i det danske skolesystem. Det var meningen, at eleverne nu skulle lave en kort video, der fortalte om det, de så. Herefter skulle de lave matematikopgaver, der kunne løses, hvis man havde fulgt med i videoen.

Det hele kulminerede i en lille konkurrence, hvor alle de deltagende elever dystede i en Kahoot (lavet af dygtige damer fra Frankrig og Portugal) om alle opgaverne. En pige fra Polen vandt suverænt.
En anden opgave var at hvert land skulle modtage et postkort fra turen. Pga de danske posttakster, valgte vi dog at sende elektronisk postkort – hvilket der efterfølgende var flere, der gjorde.
Der var i det hele taget mange flere spændende aktiviteter.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Hvis du sidder som matematiklærer, så prøv bare. Begynd med et lille projekt med få deltagere. Noget, der ofte giver succes er at finde ud af, hvad de enkelte fagudtryk hedder på forskellige sprog (man bliver overrasket). Er der mulighed for at skype med klasser, er det også en god ide. Geometriopgaver ligger lige til højrebenet.
Spring ud i det!

Bog fra projektet

Den tjekkiske partner fik produceret professionelt bearbejdet bog-materiale - eksempel ses på billedet her i artiklen.

Herunder ses et par af produkterne - mange flere i projektets TwinSpace - link øverst i højre hjørne på denne side.

Video fra projektet.

LinkProjektets TwinSpace

Tags

HashtageTwinnning-prisHashtagEuropæisk KvalitetscertifikatHashtagGrundskolenHashtagNationalt Kvalitetscertifikat

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/lets-discover-our-european-math-world/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-237" role="img"><desc id="desc-237">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/lets-discover-our-european-math-world/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3718" role="img"><desc id="desc-3718">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/lets-discover-our-european-math-world/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-217" role="img"><desc id="desc-217">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/lets-discover-our-european-math-world/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7768" role="img"><desc id="desc-7768">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close