Herskind Skole & Børnehus
© eTwinning DK
Herskind Skole & Børnehus
© eTwinning DK

Herskind Skole & Børnehus

28-10-2020

Af Josephine Steen. Studentermedhjælper, eTwinning DK i STIL.

I denne artikel møder vi Herskind Skole & Børnehus – en folkeskole med elever fra 0. – 9. kl. samt med integreret børnehave og vuggestue – beliggende i landlig idyl i landsbyen Herskind ved Galten, lidt uden for Århus. Det er Skanderborg Kommune

Herskind Skole & Børnehus har siden 2010 været tilkoblet eTwinning-platformen, som nu tæller syv brugere fra skolen. Én af dem er Lene Yang, der har været med stort set helt fra begyndelsen. Hun tilkoblede sig portalen i 2011 og har siden arbejdet i et væld af projekter (23 af slagsen) – hvoraf flere (4) er blevet tildelt det nationale (NQL) eller europæiske kvalitetsmærke (EQL) og presseomtale, og hendes projekter har også opnået prisen 'Bedst i eTwinning DK'. Hun er vedvarende aktiv bruger og fungerer nu også som eTwinning-ambassadør og skolens vejleder på området. Det er flere kvalitetsprojekter som disse, der har resulteret i, at Herskind Skole & Børnehus nu er blevet anerkendt som eTwinning skole.

International profilering og strategi
Lene Yang forklarer, at de som skole er stolte over og glade for at være blevet tildelt eTwinning skolecertifikat. Det er både en anerkendelse for det store arbejde, de har udført i løbet af de sidste 8 år, og samtidig en mulighed for at udbrede brugen af eTwinning til resten af skolen. Indtil videre er eTwinning især blevet brugt hos de 7-9-årige elever, samt elever i udskolingen (7-8. klassetrin). Men tildelingen af eTwinnings officielle skolemærke har nu skabt øget opmærksomhed blandt skolens øvrige personale. Herskind Skole og Børnehus ønsker at bruge denne øgede opmærksomhed strategisk til at udvikle skolens internationale profil og dimension. Som del af en intern strategi ønsker viceskoleleder, Betina Duedal, at samtlige lærere skal indgå i eTwinning-forløb i dette skoleår, således at brugen af den digitale platform medtænkes som en mere integreret del af undervisningen. Her vejleder Lene sine kolleger i, hvor man kan starte og komme godt i gang.

eTwinning for de mindste og de lidt større
Fra 0. – 6. kl. er der en stor interesse for at arbejde med international profilering, hvortil eTwinning er et godt redskab. Opgaven er nu at udtænke, hvordan personalet på bedst mulig vis kan inkorporere brugen af eTwinning som digitalt redskab i børnenes hverdag og skabe relationer, lærerige oplevelser og venskaber på tværs af landegrænser.

eTwinning som valgfag
I udskolingen arbejdes der på at oprette et valgfag med opstart efter jul, der arbejder med eTwinning som omdrejningspunkt. På den måde får interesserede elever mulighed for at arbejde fokuseret og eksperimentere med projektforløb, der både inkorporerer tværfaglighed, internationalt samarbejde og digitale kundskaber, hvormed eleverne får udviklet deres sproglige og sociale kompetencer, samt deres evne til at samarbejde og arbejde løsningsorienteret.

eTwinning som arbejdsværktøj
Derudover arbejder skolen også på at anvende eTwinning på en mere lokal facon, bl.a. i form af tværgående samarbejder mellem kommunens skoler som en form for videndeling.

Skolens mange skolebesøg og praktikanter fra udlandet – senest en praktikant fra Taiwan og i skoleåret 18/19 én fra New Zealand – skolebesøg fra Norge og Slovenien samt en kommende personalerejse til Holland skaber internationale perspektiver på den lille et-sporede landsbyskole i Galten og lægger op til brugen af eTwinning som kommunikations- og kontaktskabende arbejdsværktøj.

I og med at Herskind Skole & Børnehus strategisk arbejder med internationalisering og hyppigt anvender digitale redskaber såsom eTwinning, fastholder de fokus på internetsikkerhed og etisk og sikker brug af sådanne værktøjer. Til november drager Lene Yang og viceskoleleder Betina Duedal til England i selskab med "UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole" til et kursus om e-safety. Dette skal medvirke til øget bevidsthed og refleksivitet omkring sikker færden på internettet og sidenhen udbredes til skolen.

En anerkendelse der skal fejres
Ud over at lægge op til udviklingsstrategier for skolens internationale dimension og digitale arbejde, ønsker skolen også at fejre deres nye status som officiel eTwinning-skole. Herskind Skole & Børnehus vil meget gerne markere tildelingen af skolemærket og samtidig fejre eleverne – som er den vigtigste drivkraft for at få et projekt gennemført med succes. I begyndelsen af det nye skoleår stables et arrangement på benene for både elever, lærere og forældre for både at fejre anerkendelsen og videndele.

eTwinning
eTwinning