https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Fisk og Scratch

24-11-2021

"Fisk og Scratch" er beskrevet af lærer Pernille Reenberg, Nyager Skole, Rødovre. Projektet fik en dansk eTwinning-pris i 2017.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Deltagere:

5. klasse (22 elever 11-12 år) i Rødovre Kommune, Nyager Skole, Danmark
6 kl. (21 elever 11-12 år) fra Korsholm Kommune, Smedsby-Böle Skole, Finland
Lærere: Pernille Reenberg (Danmark) og Anette Hjerpe (Finland)

Formål med projektet:

 • At udføre et samarbejdseksperiment mellem Danmark og Finland:Fokus på 21st CLS
 • At arbejde tværfagligt
 • Fokus på god planlægning af projektet, gennemførelse samt selvevaluering og konstruktiv feedback til andre grupper
 • At lære at tage ansvar for egen læring
 • Kendskab til andre nordiske sprog
 • Fokus på forskelle i fiskearter i de hhv. Danmark og Finland
 • Fokus på fangstmetoder
 • Fokus på forskellige i madkultur hvad angår fisk
 • Videnskonstruktion via spil (Scratch)
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Indhold:

Forskellige fiskearters levesteder
Saltvand, ferskvand, brakvand
Hav, sø, elv
Erhvervsfiskeri
Lystfiskeri
Trusler for fisk
Fisk som mad
Undervisningssprog:

Kommunikation vil foregå på dansk og svensk. Engelsk tages i brug, når der er sprogvanskeligheder
Produkterne (spil i Scratch) er på dansk og svensk
Evaluering: elevgrupperne indspiller en lille film med konstruktiv feedback til samarbejdsgrupperne
elevarbejde

Opbygning af fagfaglig viden:

Hver elev skulle undersøge fakta omkring en selvvalgt fisk - herunder fiskens navn på hhv. dansk, svensk og finsk - eksempler:

Torsk/Torsk/Turska
Gedde/Gädda/Hauki
Laks/Laks/Lohi
Nipigget Hundestejle/Småspigg /Kymmenpiikki
Regnbueørred/Regnbåge/ Kirjolohi
Rødspætte/Rödspätta/Punakampela
Makrel/Makrill/Makreel
Havtaske/Marulk/Merikrotti

Udover fiskens navn på de tre sprog, skulle eleverne finde fakta:

 • Levested/udbredelse + vandtype
 • Udseende
 • Billede af fisken
 • Føde
 • Fødekæde
 • Levevis
 • Formering
 • Lystfiskeri og erhvervsfiskeri

Eleverne skulle også lave lille video, hvori de hver især siger: Jeg hedder …. , jeg har skrevet om …… (dansk, svensk og finsk).

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Den Blå Planet

Besøget på Den Blå Planet havde fokus på fisk som spise og bæredygtigt fiskeri.

Eleverne hørte et foredrag og skulle tage stilling til:

 • Hvad er bæredygtigt fiskeri, har netstørrelse og fangsttid indflydelse på fangstudbyttet?
 • Hvor effektiv kan fangsten blive?
 • Hvad kan man gøre for at undgå overfiskeri?

Eleverne oplevede en dissektion af en torsk og de lærte, hvad fisk gør ved vores helbred.

I Skoletjenestens lokaler skulle eleverne udføre forsøg med bæredygtigt fiskeri. De undersøgte hvilken indflydelse netstørrelsen og fangsttiden har på fangstudbyttet og fiskebestanden.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Opbygning af Scratch-kompetencer

Eleverne trænede Scratch ved at arbejde med indholdet af bøgerne "Lær at kode" fra Alinea.

Resultatet kan ses i det fælles klassestudio:

https://scratch.mit.edu/studios/4398848/

Én af eleverne var særlig dygtig og ihærdig og lavede dette hajspil: https://scratch.mit.edu/projects/186516098/

Læg mærke til, at det har været en proces, hvor han har udviklet spillet, har fundet fejl, rettet og testet igen og igen.

Her er et par eksempler på de danske spil:

Rødspætternes spil med faktabokse:

https://scratch.mit.edu/projects/187587462/

Fisk som mad/frikadellespillet:

https://scratch.mit.edu/projects/190095110/

© eTwinning DK
© eTwinning DK

De danske - og finske elever talte med hinanden over Skype. Der blev sendt små præsentationsvideoer, vi modtog en film om den finske musikskat, der blev talt om vejret, ishockey, navne og meget mere.

De færdige produkter fra grupperne i hhv. Danmark og Finland blev udvekslet.

I matematik skulle eleverne arbejde med opgaver om fisk; målestoksforhold, vægt, statistik, afrunding, kilopriser m.m.

I billedkunst skulle hver elev fremstille en akvarel med deres fisk.

Akvarellerne blev udstillet på skolens lange gang.

Herunder ses desuden et galleri med nogle af akvarellerne.

Tags

HashtageTwinnning-prisHashtagGrundskolenHashtagNationalt Kvalitetscertifikat

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/fisk-og-scratch/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9946" role="img"><desc id="desc-9946">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/fisk-og-scratch/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6930" role="img"><desc id="desc-6930">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/fisk-og-scratch/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-8144" role="img"><desc id="desc-8144">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/fisk-og-scratch/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-9418" role="img"><desc id="desc-9418">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close