eTwinning på Rybners i Esbjerg
© eTwinning DK

eTwinning på Rybners i Esbjerg

27-10-2022

Kort artikel på baggrund af interview med Julia Lassen, Rybners i Esbjerg.
Julia Lassens indgangsvinkel til eTwinning var en interesse for digitalisering samt en international profil. Hendes oplevelse med eTwinning har været ”utrolig positiv og har åbnet øjnene for mange nye muligheder”. Her fortæller Julia mere om sin erfaring med eTwinning på Rybners, der omfatter mange ungdomsuddannelser, herunder både teknisk skole, handelsskole og gymnasiale retninger.

Af Clara Kamille Kjærgaard Gosvig, Studentermedhjælper for eTwinning hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK.

Det er især muligheden for at skabe kontakter og opbygge netværk, der for Julia har været givende i arbejdet med eTwinning. Hun fortæller, at de på Rybners i Esbjerg har brugt eTwinning-platformen som redskab til at lave det forberedende arbejde inden fysiske aktiviteter og møder. Her har de afstemt forventninger og forberedt projektet, således at det var muligt at gå i gang med det samme, når man endelig mødtes fysisk.

Julia ser mange fordele ved at benytte eTwinning og engagere sig i det internationale fællesskab. Hun peger blandt andet på de konkrete værktøjer til at udvikle og implementere en internationaliseringsstrategi, der har været til gavn for hendes gymnasium og øvrige ungdomsuddannelser. Desuden har eTwinning fungeret som deres indgangsbillet og netværksopbygning til Erasmus+, hvilket har givet mulighed for at søge og modtage akkreditering.

Nu er der et nyt projekt på trapperne, som alle Julias kolleger fra handelsskolen og den tekniske skole har fået præsenteret. Forventningen er, at det vil fostre nye idéer blandt personalet og vil hjælpe dem i gang med at lave flere eTwinning-projekter. Julia håber især, at de i fremtiden vil benytte eTwinning-platformen til at udvikle flere tværfaglige projekter, der kan sikre en rød tråd mellem fagene.

For Julia har det at være en del af eTwinning-fællesskabet været motiverende og kompetenceudviklende: ”Man bliver bedre af det – man kan ikke lade være med at fortælle andre om det. Vi glæder os til flere spændende eTwinning-projekter på Rybners", siger Julia. Hun har det seneste år været en af eTwinnings lærerambassadører, men holder en pause i dette skoleår.

Vi takker varmt for indsatsen og engagementet.

eTwinning
eTwinning