https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Entreprenørånd under lup

04-12-2018

Ørestad Gymnasium har fornyet undervisningen i historie og de klassiske fag ved hjælp Erasmus+ og eTwinning. Samarbejdet er foregået i et TwinSpace - som kan inspirere andre undervisere, også lærere i grundskolen. Modulet blev i foråret 2018 tildelt en dansk eTwinning-pris sammen med fem andre projekter.

AVITAE - A Virtual Intertextual Tour across Ancient Entrepreneurship

AVITAE-projektet undersøgte, hvordan fag som oldtidskundskab, latin, græsk og historie kan fornyes ved at fokusere på it, innovation og branding.

7 europæiske lande deltog: Italien, Slovakiet, Grækenland, Cypern, Spanien, Finland og Danmark. Projektet startede i oktober 2014 med et planlægningsmøde i Finland og fortsatte frem til foråret 2017, hvor den store finale blev holdt i Lucca, Italien.

Dette er et eksempel på, at det kan lade sig gøre at gennemføre et Erasmus+ projekt - og eTwinning - på et gymnasium.

Det er Ørestad Gymnasiums første Erasmus+ KA2-partnerskab, men gymnasiet har haft andre internationale og globale aktiviter, udtaler gymnasielærer Charlotte Straby Tranberg, der har været den danske "motor" i projektet.

Charlotte udtaler: Initiativet er taget af den italienske skole, Liceo Classico Machiavelli i Lucca, som også er koordinator i projektet. Vi kom med, da den koordinerende lærer fra Italien, Delia Tocchini og jeg var ved at arrangere, at én af vores klasser kunne besøge deres skole på en almindelig studietur. Jeg blev spurgt, om vi havde lyst til at være med i et projekt om at forny undervisningen i historie og de klassiske fag, hvilket vi takkede ja til. Så Ørestad Gymnasium har været med fra starten, ca. 6 måneder før den endelige ansøgning til Erasmus + blev sendt.

Internationalisering er ét af skolens indsatsområder det kommende skoleår.

Projektet har ansøgt om og modtaget et Nationalt Kvalitetscertificat fra eTwinning.

Ét af AVITAE's produkter var en avis udarbejdet af eleverne. Der blev udarbejdet 5 aviser i projektets forløb,

Aviserne er meget gennemarbejdede og indeholder interessante artikler på engelsk om projektets temaer. Alle aviser kan læses online på projektets TwinSpace.

Derudover har eleverne behandlet og beskrevet temaerne "innovation" og "entrepenørskab". Hvert land har fx lavet en video om, hvordan entrepenørskab kunne opleves i fortiden i deres land. Ørestad valgte vikingetiden som emne.

Der er link til alle projektets aviser på issuu.com nederst på denne side. Ved projektets afslutning vil der være 13. Der kommer også en "jubilæumsudgave" med alle 13 samlet i én avis.

Hvad tilfører det undervisningen at deltage i et Erasmus+/eTwinning-projekt

Lektorerne Charlotte Straby Tranberg og Claus Witfelt svarer:

Det er en berigelse for ens egen faglige og didaktiske udvikling at se, hvorledes der undervises andre steder, og hvad der undervises i. Eleverne får også et større engagement, og de ser, hvorledes det kan gøres og bliver gjort andre steder. Det er endvidere meget sundt og lærerigt for eleverne at skulle navigere i en international gruppe, hvor de skal være mere præcise i kommunikationen, gå mere på kompromis i beslutningssituationer og i deres outputs. Det er fantastisk som lærer at se, hvor godt langt de fleste elever forstår at samarbejde og navigere internationalt.
Når man er på "mobilities" får man også langt mere ud af det end de fleste studieture, fordi programmet er planlagt af lokale, der langt bedre ved, hvad der kan lade sig gøre, hvad der er værd at se og beskæftige sig med. Det kan man så bringe med hjem til senere studieture.
Dernæst er der den kommunikation med andre lærere om fremtidige projekter, og twinnings og møder i fremtiden, som er en gave.

Hvilke udfordringer er der for et gymnasium, når man skal arbejde med Erasmus+ og eTwinning?

Charlotte Straby Tranberg og Claus Witfelt:

I et Erasmus+ projekt er udfordringerne den forskellighed, landene, har, og her mener jeg ikke kulturelt, men inden for uddannelsessystemet. Hvis man har et stort projekt over 3 år med 7 lande, kan det være svært at finde tid hos eleverne og i deres curricula. Hvis man skal op på fagligt højt niveau, kan man nødt til at bruge undervisningstiden, for det er svært at få eleverne til at lave mere fagligt skolearbejde i deres fritid. Hvis man bruger meget af undervisningstiden, skal man også helst kunne få det til at passe med ens læreplaner og faglige mål.

Den næste udfordring er, at der reelt kun er fra september til april til at arbejde i pga. forskellige tidspunkter for eksamener og sommerferie. Mellem september og april er der også en del ferier på forskellige tidspunkter, så med mange lande kan det helt praktisk være vanskeligt at finde tidspunkter at mødes på.

De udtaler desuden, at eleverne finder eTwinning-platformen lidt "tung" at arbejde med. De savner bl.a. at kunne modtage meddelelser direkte på deres mobile enheder, som de er vant til på andre platforme i stedet for at være nødt til at logge ind på TwinSpace.

Markedspladser før og nu
Én af aktiviteterne i Avitae-projektet handler om markedspladser og forskelle og ligheder imellem oldtiden, nutid og fremtidens markedspladser. Det blev til en flot og meget kreativ kunstudstilling på Tenerife. Én af de danske elever, Kasper Baun, gik den digitale vej og fremstillede denne flotte i Google SketchUp:

LinkLink til alle projektets aviser på issuu.com

Tags

HashtageTwinnning-prisHashtagUngdomsuddannelserne

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/entreprenoeraand-under-lup/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7903" role="img"><desc id="desc-7903">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/entreprenoeraand-under-lup/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1202" role="img"><desc id="desc-1202">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/entreprenoeraand-under-lup/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3085" role="img"><desc id="desc-3085">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/entreprenoeraand-under-lup/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-72" role="img"><desc id="desc-72">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close