Dlab 2 - Changemakers
© eTwinning DK

Dlab 2 - Changemakers

24-11-2021

Af Kristine Klang, studentermedhjælper, STIL
eTwinning-projektet Dlab 2 – Changemakers kombinerer elever, lærerstuderende, undervisere og lærere i et fælles projekt.

Dlab 2 – Changemakers er et tilbagevendende projekt, som i år har fokus på at overskride fysiske udfordringer. Dette gøres især med fokus på AR og VR teknologier, som benyttes til at løse de udfordringer, som eleverne bliver sat overfør og skal forsøge at finde en løsning på ved hjælp af innovative teknologier.

Fordelt mellem lærere, lærerstuderende og undervisere er der i alt 36 medlemmer tilknyttet eTwinning-projektet. Disse repræsenterer Norge, Storbritannien, Belgien, Spanien og Danmark. Fra Danmark deltager undervisere og lærerstuderende fra UCN-Læreruddannelsen i Aalborg og University College Nordjylland samt elever og lærere fra Vestbjerg Skole og Gug Skole.

I løbet af projektet har der udspillet sig en lang række aktiviteter, som alle har fokuseret på bevægelse og fysiske øvelser. Undervejs i disse aktiviteter har elever og lærere benyttet sig af forskellige innovative teknologier som redskab til at stimulere den fysiske motion i og uden for klasseværelset. Lærere, studerende og undervisere har modtaget information om og undervisning i brugen af redskaberne til et event i Brügge i Belgien. eTwinning-projektet er et Erasmus+ projektet, hvorfor medlemmerne har haft mulighed for at besøge hinanden og derigennem gøre hinanden klogere på brug af digitale og innovative teknologier i undervisningen i skolen.

Dlab 2 – Changemakers fokuserer først og fremmest på benyttelse af innovative teknologier. Eleverne har haft mulighed for at benytte forskellige AR og VR teknologier i deres søgen efter en løsning på den manglende fysiske aktivitet, som finder sted på skolerne. Herigennem har eleverne fået færdigheder inden for arbejdet med VR og AR, de er blevet opmærksomme på forskellige problematikker i vore samfund og har ledt efter digitale teknologiske løsninger herpå. Eleverne har lært at træde ud fra deres komfortzone og er blevet opmærksom på vigtigheden ved motion, hvis man ønsker et sundt og langt liv.

eTwinning
eTwinning