https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Digital Learning across Boundaries

25-02-2019

"Digital Learning across Boundaries" er et Erasmus+ projekt, som Klarup Skole i Aalborg og UCN Læreruddannelsen i Aalborg deltager i. Et vigtigt produkt i dette er et gratis online-kursus om brug af læringsteknologi i skolen.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

MOOC er en forkortelse af Massive Open Online Course - et åbent og gratis online-kursus.

Erasmus+ projektet "Digital Learning across Boundaries" består af institutioner inden for videregående uddannelse og skoler fra Norge, England, Belgien og Danmark.

I projektets tre-årige forløb blev der lavet tre online-kurser - det første om, hvordan man kan inddrage skolens "ydre rum" og teknologi i undervisningen. Titlen på første års online-kursus er "Technology Outdoors”.

Det sidste online-kursus var "STEM to STEAM". Selv om projektet er slut kan du stadig deltage i kurset på egen hånd og få glæde af alle de ressourcer, der er udviklet i projektet.

Erasmus+ partnerskabet er en udløber af et samarbejde, der er startet i eTwinning-regi, hvor læreruddannelsesinstitutioner fra fire lande forsøgsvis deltog i eTwinning.

LinkSTEM to STEAM online-kursus

Tags

HashtagGrundskolen

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/digital-learning-across-boundaries/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-3807" role="img"><desc id="desc-3807">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/digital-learning-across-boundaries/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-5036" role="img"><desc id="desc-5036">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/digital-learning-across-boundaries/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-6170" role="img"><desc id="desc-6170">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/digital-learning-across-boundaries/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1652" role="img"><desc id="desc-1652">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close