https://www.stil.dk/
BurgerClose
© eTwinning DK
© eTwinning DK

Cultural Identity

21-02-2019

Projektet "Cultural Identity" har modtaget en dansk eTwinning-pris.
"Cultural Identity" er beskrevet af lærer og eTwinning-ambassadør Lonnie Laugaard Rasmussen, Pilehaveskolen, Assens.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Cultural Identity er et projekt mellem to specialklasser fra henholdsvis Gustav Johannsen-skolen i Tyskland og Skrillingeskolen i Danmark.
Vores formål med projektet var at arbejde med elevernes interkulturelle kompetencer og give dem en større indsigt i deres egne handlemønstre i de forskellige gruppesammenhæng, som de indgår i. Herunder arbejde med en begyndende bevidsthed omkring, hvor mange ting der er med til at præge de holdninger og/eller fordomme, vi har omkring samfundsaktuelle emner.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Vi arbejdede med forskellige faser af, hvem er jeg/hvem er vi, og et generelt fokus på gruppedynamik, og det behov, vi alle har for at tilhøre en gruppe – herunder hvem sætter reglerne for opførsel i en gruppe, og skal man nogle gange gøre noget, man ikke har lyst til for at være en del af en gruppe.

I arbejdet med temaet er der blevet inddraget kortfilm, reklamer og musikvideoer. Blandet andet dannede kortfilmen ”The Butterfly Circus” udgangspunkt for en spændende samtale omkring, hvordan definitionen af én selv er med til at præge, hvordan man møder verden - både alene og i grupper og omvendt, hvordan verden møder én.

© eTwinning DK
© eTwinning DK

Eleverne i projektet er overbygningselever med generelle indlæringsvanskeligheder, og fokus har været på, at alle eleverne fik en større bevidsthed omkring, hvad der præger deres synspunkter og adfærd i forskellige grupper, samt deres holdninger til forskellige samfundsaktuelle emner.

Det har været et spændende projekt, der undervejs har sat mange tanker i gang. Eleverne udtrykker selv, at de er rigtigt glade for samarbejdet og gerne vil have, at det fortsætter.

Projektet er udarbejdet af:

Frank Muusmann (Gustav Johannesen-skolen Flensborg/Tyskland)

Lonnie Laugaard Rasmussen (Skrillingeskolen/Middelfart/Danmark)

LinkProjektets TwinSpace

Tags

HashtageTwinnning-prisHashtagNationalt KvalitetscertifikatHashtagSpecialundervisning

Shortcut
<div id="shortcuts"><ul><li><a href="http://etwinning.net" target="_blank">eTwinning.net - den europæiske eTwinning-portal</a></li><li><a href="https://www.facebook.com/etwinning.dk" target="_blank">eTwinning.dk på Facebook</a></li><li><a href="https://twitter.com/etwinningdk" target="_blank">eTwinning.dk på Twitter</a></li></ul></div>
Share
<div id="share-links"><h2>Del</h2><a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://etwinning.dk/case/cultural-identity/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-1774" role="img"><desc id="desc-1774">Facebook</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-facebook"></use></svg></a><a href="https://twitter.com/home?status=https://etwinning.dk/case/cultural-identity/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-7104" role="img"><desc id="desc-7104">Twitter</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-twitter"></use></svg></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://etwinning.dk/case/cultural-identity/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-4887" role="img"><desc id="desc-4887">Linkedin</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-linkedin"></use></svg></a><a href="mailto:?subject=Ang.%20eTwinning&amp;body=https://etwinning.dk/case/cultural-identity/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><svg aria-labelledby="desc-2807" role="img"><desc id="desc-2807">Envelope</desc><use xlink:href="https://etwinning.dk/typo3temp/assets/svg/f8df73723794edf6936f4cc893de67a8.svg#icon-envelope"></use></svg></a></div>
Close