Book it 19!
© eTwinning DK

Book it 19!

24-11-2021

Projektet "Book it 19!" har modtaget Det Nationale og det Europæiske Kvalitetscertifikat i 2019

Book it 19! er et kæmpestort projekt, som finder sted hvert år. Dette år har i alt 31 lande på tværs af hele Europa deltaget, hvor mere end 60 lærere har valgt at tage del i projektet sammen dem deres elever. Projektet har til formål at engagere eleverne i at læse og herefter formidle information om bogen.

Eva Norford fra Langelinieskolen er blandt de mere end 60 lærere, som sammen med sine elever, har været en del af dette års Book it projekt. Her har eleverne fået til opgave at læse en bog og efterfølgende udarbejde en præsentation herom. De deltagende elever i projektet har været mellem 6 og 15 år, hvorfor der har været mange forskellige og kreative præsentationer af elevernes læste bøger.

Eleverne har hver især udarbejdet en form for boganmeldelse, nogen har valgt at lave ”fairy story-boxes” hvor elevernes yndlingspassager fra bøgerne er blevet kreeret som et 3D billede i en skoæske. Andre elever har været mere traditionelle og udarbejdet skriftlige boganmeldelser, hvor de skitserer bogens historie og derefter kommer med deres personlige vurdering af bogen. Der er også eksempler på elever, som har videooptaget deres præsentation af deres boganmeldelse og andre, som har optaget en lydfil, hvor de læser deres boganmeldelse højt.

Eleverne har haft frie tøjler til at vælge den form for boganmeldelsespræsentation, som de følte sig mest tryg ved eller fandt sjovest. Derfor byder Book it 19! TwinSpacet på en lang række kreative løsninger på en ellers meget traditionel boganmeldelse. Alt i alt er Book it 19! et rigtig flot projekt, som formår at række ud til en stor skare af lærere og endnu flere elever, hvor de har mulighed for at dele deres boganmeldelser med hinanden og måske finde inspiration til den næste bog, som de skal læse. Netop derfor er Eva Norford fra Langelinieskolen blevet tildelt et kvalitetsmærke for hende og hendes elevers deltagelse i projektet.

eTwinning
eTwinning