Agerbæk Skole, Varde
© eTwinning DK
Agerbæk Skole, Varde
© eTwinning DK

Agerbæk Skole, Varde

28-10-2020

Af Josephine Steen, Studentermedhjælper, eTwinning DK i STIL.
På Agerbæk skole hedder drivkraften bag eTwinning Ulla Lambek, der som lærer i dansk, matematik, fysik/kemi, biologi, idræt og madkundskab, har arbejdet med eTwinning som en integreret del af undervisningen i 8 år

eTwinning højner elevernes faglighed og motivation
eTwinning er et godt redskab til at højne elevernes faglighed. Især i engelsk er det tydeligt, på trods af at Ulla ikke underviser i sprogfag, men anvender fremmedsproget som middel til at nå målet. Flere gange har Ulla oplevet udskolingslever, som ikke helt synes, at de kan så meget engelsk, men så sidder de pludselig over for en rumænsk eller polsk elev, der ikke taler deres sprog, og så bliver de tvunget til at prøve sig frem på den ene eller anden led. Ofte viser det sig, at samtalen glider af sted alligevel, så snart eleverne møder hverdagssproget. Det er en af styrkerne ved eTwinning, der gør undervisningen relevant, nærværende, udfordrende og udforskende. Eleverne opdager, at de kan mere, end de tror, samtidig med at de får udviklet deres faglige og personlige kompetencer: ”Eleverne giver særligt udtryk for at de forbedrer deres sprog betydeligt, men også at de får nedbrudt en del fordomme”, forklarer Ulla, og tilføjer, at elevernes møde med andre i flere tilfælde udvikler sig til venskaber på tværs af landegrænser.
Mødet med eTwinning har ændret Ullas måde at tænke undervisning på, og har inspireret hende til at tænke mere tværfagligt og problemløsningsorienteret: ”Vi skal udnytte de teknologiske muligheder vi har i dag, så elever lærer ved samarbejdsfællesskaber på tværs af grænser. Derved nedbrydes fordomme, og tolerance og respekt opstår. Det har vi stor brug for i en globaliseret verden”. Eleverne er vilde med den undervisnings- og arbejdsmetode, som eTwinning muliggør. De motiveres, og deres nysgerrighed stimuleres. ”Ofte spørger de ’hvornår skal vi lave noget med eTwinning igen?’”, forklarer Ulla med glæde i stemmen.

Elever underviser hinanden i eTwinning
Men det kan være tidskrævende at finde på nye projektidéer, finde kontakt til villige samarbejdspartnere og udføre projekterne i skoletiden, påpeger Ulla. Selv bruger hun meget af sin fritid på at få det hele på plads med projektindhold og rejseplanlægning, men de gode resultater og glade, motiverede elever opvejer det også, tilføjer hun. Netop på grund af den presserende tidsfaktor og det potentielle besvær med at lære en ny platform at kende, har Ulla efter eget initiativ oprettet valgholdet ’Internationalt samarbejde’ for elever fra udskolingen (7.-9. klasse), som hjælper andre klasser på skolen og deres lærere med at komme godt i gang med eTwinning. Eleverne arbejder med programmer, der egner sig til online samarbejde, lærer, hvordan man deler og hvilke redskaber, man kan bruge. Eleverne på valgholdet assisterer med det praktiske og tekniske og holder præsentationer i forskellige klasser for at hjælpe dem godt i gang med nye projekter. På den måde tildeles eleverne medansvar, og de lærer at videreformidle de tekniske aspekter, som de selv skal sætte sig ind i og forstå på forhånd.
Derudover har valgholdet en rejse at se frem til, som for mange af eleverne især er det, der tiltrækker dem til faget, indrømmer Ulla. Senere i år rejser flere af holdets elever til Rumænien, hvor de skal samarbejde med en skole, som Ulla kender og har god erfaring med fra et tidligere samarbejde. Projektet i år går ud på at samarbejde med en jævnaldrende rumænsk klasse om at oprette flere eTwinning-projekter på skolens forskellige årgange. En elev, som ellers havde glædet sig til et udenlandsk eventyr, er blevet forhindret i at deltage, så hun er i stedet blevet tovholder på det praktiske herhjemme. Elevansvaret skaber grobund for refleksion og medejerskab for forskellige dele af processen, som Ulla vægter højt i sin undervisning og projektplanlægning: ”Vi forsøger altid at planlægge projekter, så eleverne skal samarbejde om at lave produkterne, det skal være en nødvendighed, at projektet kræver kommunikation: diskussion, argumentation og stillingtagen. Vi har langt mere fokus på processen end på produktet, for det er i processen, at udviklingen sker”, forklarer hun og fortsætter: ”Når eleverne samarbejder med unge fra andre lande, får de indblik i andre kulturer, som ofte fører til refleksion over egen situation, og pludselig forstår eleven bedre at værdsætte de muligheder og den verden, personen lever i.”.

Europæisk lærerfællesskab og faglig inspiration
Fra et lærerperspektiv er eTwinning også et meget givende redskab. Udover at man kan blive motiveret af at se sine elever motiverede og nysgerrige, så bliver man som bruger af eTwinning en del af et fællesskab, fuld af faglig sparring og inspiration.
”Jeg er ikke sikker på, at jeg ville være folkeskolelærer i dag, hvis ikke jeg var kommet til at deltage i disse spændende, udfordrende og udviklende projekter. Det er hårdt arbejde og jeg bruger megen fritid på projekterne, men det giver mig glæde og energi, fordi jeg kan lide udfordringerne. Jeg bliver konstant imponeret over, hvor mange dygtige og inspirerende kollegaer jeg har ude i verden”.
Denne glæde og faglige ballast ønsker Ulla at viderebringe til sine kolleger på Agerbæk skole. Selvom det kan være tidskrævende, ønsker hun, at flere lærere skal få øjnene op for de goder, som projekterne bringer med sig – både set i et lærer- og elevperspektiv. Udover valgholdets solide indsats afholder Ulla præsentationer om eTwinning på skolens lærermøder og deltager i forskellige udviklingskurser. Med til Rumænien rejser en kollega fra filialskolen, Starup. Vedkommende har endnu ikke arbejdet med eTwinning, men vil gerne i gang, så den kommende tur er en god mulighed for at få hænderne i praksis fra start. Forhåbentlig fører det til en fortsat udvikling med flere nye tilkommende i fremtiden. Interessen er der i hvert fald, og den nye titel som officiel eTwinning-skole, der både tolkes som et anerkendende skulderklap og en grobund for nye forventninger, vil i den kommende tid blive brugt til at profilere skolen.

eTwinning
eTwinning