Torsten Due Christensen (Ambassadør)
© eTwinning DK

Torsten Due Christensen (Ambassadør)

E-mail: torsten.due.christensen@etwinning.dk

For at kunne arbejde med elevers sociale, personlige og faglige udvikling – samt ikke mindst deres demokratiske dannelse - er det helt afgørende, at det, de møder i skolen, har en international dimension. Med afsæt i vores egen kultur og skoletradition er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at afprøve noget af det, de arbejder med sammen med elever fra andre kulturer. På den måde vil de kunne erfare, at europæisk medborgerskab er en dynamisk proces, hvor den enkelte elev kan indgå gennem helt konkrete projekter og aftaler med elever fra andre lande.

Grundlæggende er internationalt arbejde helt nødvendigt for den interkulturelle sammenhængskraft, der er så afgørende for vores fælles europæiske identitet – og så er det sjovt for eleverne og inspirerende for lærerne.

Torsten er viceskoleleder på Sofiendalskolen i Aalborg. Desuden har han arbejdet med internationale projekter for DGI, DIF, Mellemfolkeligt Samvirke og KaosPiloterne. Torsten har især arbejdet med demokratiforståelse og medborgerskab og har i tre år boet med sin familie i Østafrika.

eTwinning
eTwinning