Nordiske ambassadører ved fyr nær på Marstrand © eTwinning DK
Nordiske ambassadører ved fyr nær på Marstrand © eTwinning DK
OPSLAG: eTwinning-ambassadør fra DAGTILBUD - vil du være med?
© eTwinning DK
Annual Conference © eTwinning DK
Annual Conference © eTwinning DK
Annual Conference © eTwinning DK
Annual Conference © eTwinning DK
Seminar dagtilbud Kollekolle © eTwinning DK
Seminar dagtilbud Kollekolle © eTwinning DK

OPSLAG: eTwinning-ambassadør fra DAGTILBUD - vil du være med?

eTwinning DK' National Support Organisation (NSO) udvider sit ambassadørteam med en ambassadør fra DAGTILBUDsområdet. Tiltrædelse i løbet af foråret 2023 eller når det passer derefter.

Som ambassadør arbejder du med at udbrede eTwinning i Danmark og bliver en del af et stort europæisk fællesskab. Opgaven består i støtte pædagogisk fagprofessionelle, der gerne vil i gang med eTwinning eller have mere ud af deres indsats. Det kan være i form af fysiske og online-oplæg og -webinarer målrettet skoler, institutioner og i kommuner, deltagelse på seminarer og konferencer i ind- og udland, indlæg på SoMe, udbredelse af egne projekter og kollegavejledning mv.

eTwinning er fællesskabet for skoler i Europa og har over 900.000 registrerede deltagere fra 44 europæiske lande. eTwinning tilbyder en platform for medarbejdere (pædagoger, skole- og institutionsledere, lærere, vejledere, bibliotekarer), som arbejder på en institution eller en skole i et af de europæiske lande, hvor de kan involvere sig i kommunikation, samarbejde, projektudvikling og udveksling.

DAGTILBUDS-ambassadør
Vi søger en ambassadør på dagtilbudsområdet med tilknytning til en eller flere relevante børnehuse.

Vi ønsker ansøgere, der har erfaring med eTwinning, evt. andet internationalt arbejde og anvendelse af pædagogisk it i praksis. Den nye ambassadør bliver en del af et stærkt og dynamisk samarbejdende team, hvor alle lærer af hinanden.

Formalia

Arbejdet som ambassadør afvikles som en del af ambassadørens arbejdstid på dennes institution/skole. Institutionen/skolen kompenseres økonomisk med kr. 15.000,- pr. hele skoleår, som udbetales i efteråret, det pågældende skoleår.

eTwinning DK koordineres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Vi underskriver en kontrakt med institutionens/skolens ledelse. Ambassadørens arbejdsopgaver skrives i et bilag, der udfyldes i fællesskab mellem ambassadøren, ledelsen og eTwinning.dk.

Ved aktiviteter inden for en radius af ca. 100 km dækkes rejseudgifterne som udgangspunkt af skolen/institutionen under kompensationsbeløbet. I særlige tilfælde eller uden for lokalområdet kan vi dække udgifterne, men kun efter forudgående aftale.
Ved deltagelse i indenlandske og udenlandske arrangementer arrangeret af eTwinning, betaler vi for transport, overnatning og forplejning. Skolen/institutionen betaler selv for time-/dagpenge, tid og eventuel vikar.

Se links til eksempel på kontrakt og ansøgning nederst på siden.

Er du interesseret i at høre mere, så ring til chefkonsulent Ritt Kristensen i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), mobil 21383610 – eller skriv en mail til etwinning@stukuvm.dk

Ansøgningsfrist

Fredag 28. april 2023, men ansøgninger vil blive behandlet og samtaler afholdt løbende.

eTwinning
eTwinning