Christian Stanley Plovgaard (ambassadør)

Titel: Lærer
E-mail: christian.plovgaard@etwinning.dk

Jeg hedder Christian Stanley Plovgaard og er lærer på 10. Klasse Campus Køge. Jeg er uddannet lærer fra Odense Lærerseminarium i 2008, og har i alle årene arbejdet i grundskolen.

Én af mine store interesser er at arbejde med den internationale dimension i undervisningen igennem forskellige projekter og fag. Blandt andet i fag som idræt, hvor der ikke nødvendigvis er tradition for at inddrage internationalt samarbejde.

Hvis man har mod på at inddrage et internationalt aspekt i sin undervisning, kan man finde mange muligheder på eTwinning-portalen. Derudover er der for lærerne også mulighed for faglig sparring og udvikling.

Min arbejdsplads er fra 1. december 2022 10. Klasse Campus Køge. Jeg har tidligere arbejdet på Vemmelev skole og Antvorskov Skole i Slagelse kommune, hvor jeg underviste i dansk, engelsk, idræt og historie i udskolingen.

Jeg har været registreret på eTwinning siden 2018 og finder stor glæde ved at anvende det i min daglige undervisning eller til større og mindre projekter. Det er spændende og lærerigt at møde lærere fra andre europæiske lande, lige såvel som det er berigende for eleverne at møde elever fra andre lande. Det er en unik mulighed for at bringe omverdenen ind i klasserummet, hvilket er med til at skabe nysgerrighed og forståelse i mødet med andre kulturer.

eTwinning
eTwinning