Ann Katrine Rannestad
eTwinning-ambassadør Ann Katrine Rannestad

Ann Katrine Rannestad (ambassadør)

Stilling: Skolekonsulent
E-mail: ann.katrine.rannestad@etwinning.dk

Når elever skal udvikle interkulturelle kompetencer, er det for mig centralt, at de får direkte og autentisk kontakt med verden. eTwinning er adgangsbillet til at møde ægte, udenlandske skoler og afvikle projekter, der er forankret i fagenes nye Fælles Mål samt de tværgående områder it og medier og innovation og entreprenørskab. Samtidig giver eTwinning gode oplevelser!

Som skolekonsulent har jeg som hovedopgave at vejlede inden for fremmedsprog og internationalisering. Jeg arbejder derfor aktivt på at invitere verden til skolen, og skolen ud i verden og dermed styrke globalisering og internationalisering. Her bruger jeg mit brede netværk af dygtige lærere og kolleger, som hele tiden udvides. Jeg afvikler ikke selv eTwinning-projekter, men jeg følger og guider gerne et projekt på sidelinjen fra start til slut. Særligt som ny eTwinning-bruger kan portalen virke lidt overvældende, og derfor vil jeg stå til rådighed med drøftelser og navigationshjælp.

Ann Katrine er cand.pæd. i didaktik ’08 og lærer ’02 med hovedfag dansk, engelsk, tysk, matematik. Desuden er hun certificeret tilsynsførende på privatskoler. Hun har rejst i ca. 30 lande, besøgt og samarbejdet med skoler i adskillige lande.

eTwinning
eTwinning