Læreruddannelsen

eTwinning er på vej ind i læreruddannelsen på forskellige professionshøjskoler. På denne side vil du kunne læse mere om dette.

I linket nederst på siden er der videovejledning om oprettelse af brugerprofil for lærer- og pædagogstuderende.

Hanne Thomsen

MILANO – ny viden, ny forskning, nyt netværk.

© eTwinning DK

Af Lisbeth Kodal, pædagogisk konsulent og Twinning-ambassadør

Med eTwinning er mulighederne endeløse, og platformen er en hjælp til at strukturere det interkulturelle møde i et sikkert miljø. eTwinning understøtter livslang læring.

Læs en inspirerende artikel om, hvad 300 undervisere og studerende fra læreruddannelser fra forskellige lande i Europa har fået ud af at deltage i en online-konference med titlen "Empowering Future Teachers with eTwinning". Konferencen skulle oprindeligt have været afholdt i Milano i maj, men blev forhindret af Covid:19.

Klik på det turkise felt herunder for at læse artiklen.

© eTwinning DK

En gruppe undervisere fra læreruddannelser i Danmark (UCSyd), Norge og Italien har udarbejdet et eTwinning-projekt til lærerstuderende. Projektet handler om brug af teknologi i undervisningen og er en del af eTwinnings såkaldte TTI-koncept.

eTwinning-ambassadør Lisbeth Kodal har skrevet et blog-indlæg på folkeskolen.dk. Blog-indlægget handler om et projekt, hvor undervisere og lærerstuderende ved læreruddannelser i Danmark, Norge og Italien har arbejdet med temaet "Teknologi i undervisningen".

Målgruppen har været studerende, som gennem samarbejde fik mulighed for at reflektere over den rolle, som teknologien spiller i undervisningen og skolens hverdag (meget aktuelt, da vi alle er fysisk isolerede pga. corona-virus, men kan mødes og samarbejde via digitale medier). Samarbejdsplatformen var eTwinning, hvor de studerende har kunnet udveksle viden, erfaring og ideer med studerende fra andre europæiske lande. Projektet har varet 2 måneder.

Projektet er en del af eTwinnings såkaldte TTI-koncept. 'TTI' står for initiativet 'Teacher Training Institutes' og er EU's måde at inddrage lærer- og pædagoguddannelserne med både deres studerende og undervisere direkte i eTwinning. I Danmark sker det konkret ved i aftale med en række af professionshøjskolerne. Lisbeth Kodal koordinerer TTI-involveringen sammen med den danske eTwinning National Support Service (NSS).

Opsamling fra projektet

Sofia Rontini fra UC Syd Esbjerg fortæller, at underviserne fra Norge, Italien og Danmark har evalueret projektet med de lærerstuderende, som har været en stor succes. Projektet har haft dobbeltperspektiv, idet de lærerstuderende selv har fået mulighed for at udvikle sproglige, interkulturelle og didaktiske kompetencer og samtidig reflektere over, hvordan de kan omsætte det, de arbejder med til en undervisningskontekst med elever i folkeskolen. eTwinning-projektet har givet de studerende en rigtig god mulighed for at koble teori og praksis på en autentisk og meningsfuld måde. Flere af de studerende har valgt at inddrage eTwinning i deres eksamensopgaver. Det bliver spændende for eleverne i grundskolen at skulle møde nyuddannede lærere, som også er engagerede eTwinnere.

 

Norsk artikel om eTwinning og læreruddannelsen

Her er desuden en norsk vinkling af temaet om eTwinning i læreruddannelsen (TTI = Teaching Training Institutes). Skrevet af Ingvild Bergan fra Universitetet i Agder.

 

 

Oprettelse af brugerprofil som studerende

Læs mere om, hvordan du registrerer dig, hvis du er lærer- eller pædagogstuderende.

 

eTwinning
eTwinning